FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. dubna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. dubna 2021

Dnes je třetí neděle velikonoční. V pátek je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, v sobotu památka svatého Jiří, mučedníka. Příští neděle je čtvrtá velikonoční.

Od zítřka (tj. pondělí 19. dubna) je možné zarezervovat si zbylá místa na nedělní mše svaté ve velikonočním období. I nyní však prosíme o přiměřenost v počtu rezervací a solidaritu s ostatními farníky.

Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb jsou Ježíšova slova: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře v Olomouci, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři 5 bohoslovců z brněnské diecéze, v Římě 3 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci o. Pavel Stuška děkuje jak za materiální podporu semináře tak i modlitby za nastávající kněze.

Ve čtvrtek v 17.00 h bude mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

Příští sobotu 24. dubna se v novoměstském supermarketu BILLA uskuteční Sbírka potravin pro potřebné. Zakoupené trvanlivé potraviny pomohou rodinám i jednotlivcům, kteří se nejen vlivem Covidu ocitli v existenční nouzi. Po vzájemné dohodě mezi organizacemi a na základě potřebnosti proběhne od 8.00 do 16.00 h sbírka pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a od 16.00 do 18.00 h pro obecně prospěšnou společnost Portimo. Bližší informace najdete na stránkách https://zdar.charita.cz/sbirka-potravin/.

Naše farnost se společně s evangelickou zapojí také do 13. ročníku Noci kostelů v pátek 28. 5. 2021. Letošní motto je radostnou oslavou Hospodina a přírody jako jeho stvořitelského díla: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,20). Noc kostelů proběhne za hygienických omezení, které budou dané době aktuální, letos pouze ve venkovních prostorách. Program bude včas upřesněn.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. dubna 2021

 

Neděle

18. dubna

 

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

19. dubna

18:00

Za dobrý duchovní růst a správné duchovní vedení

Úterý

20. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

21. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Horváthovu a obrácení v rodině Suchých

Čtvrtek

22. dubna

7:00

Za spásu duše zesnulé Věry Beranové

Pátek

23. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

Sobota

24. dubna

7:00

Za nová duchovní povolání

Neděle

 

25. dubna

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

 

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz.

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply