Farní ohlášky 19. – 26. prosince 2021

Farní ohlášky 19. – 26. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pátek je Štědrý den – Vigilie Narození Páně, v sobotu Boží hod vánoční, v neděli je svátek Svaté Rodiny.

 ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI   

Ve farním kostele (v případě většího počtu kněží také na baroku) a to od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h. V pondělí, úterý a středu budou mše svaté pouze večer v 18:00 h!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Nemocné budu navštěvovat v pondělí v dopoledních hodinách. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela s uvedením adresy a telefonického kontaktu. 

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA   

Na farním dvoře v pondělí v čase 15:30 – 18:00 h (tj. během zpovídání).

RORÁTY A ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Ve čtvrtek v 7:00 h bude poslední letošní rorátní mše svatá. V jejím úvodu požehnáme Betlémské světlo. Na Štědrý den bude Betlémské světlo k dispozici v prostoru pod věží kostela a to od 17:00 do 22:00 h.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY   

V pátek na Štědrý den budou dvě mše svaté – první v 16:00 (určena zvlášť rodinám s dětmi) a druhá – „Půlnoční“ ve 22:30. Dá-li Pán a situace se nezmění, zazní v ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání smíšeného ekumenického sboru z Nového Města a okolí. V sobotu na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (7:30, 9:00 a 10:30 h). Prosím pozor, v neděli na Svátek svaté rodiny (26. 12. 2021) budou mše svaté pouze v 7:30 a v 9:00. Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen na Boží hod vánoční (sobota) a o svátku Svaté Rodiny (neděle) vždy od 14:00 do 16:00 h. Ve stejných časech bude prohlídka betlému možná také o Silvestru, na Nový rok, a o neděli příští (2. 1. 2022) a přespříští (9. 1. 2022). Betlém si můžete prohlídnout také po skončení každé mše svaté.

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kdo se podíleli na stavbě betlému a výzdobě vánočních stromků ve farním kostele a také těm, kdo pomohli s úklidem a také s odklízením sněhu v okolí kostela.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu Novoměstská skupina, p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. prosince 2021

 

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

Pondělí

20. prosince

18:00

Za + Jarmilu a Jaroslava Německého

Úterý

21. prosince

18:00

Za + Vlastu Horňasovou

Středa

22. prosince

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

23. prosince

7:00

Za skautskou rodinu

Pátek

24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

16:00

Za Boží lid

22:30

Za varhaníky, zpěváky a hudebníky farnosti

Sobota

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovy, + dvoje rodiče Zdražilovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za děti a mládež naší farnosti

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply