FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. BŘEZNA 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. BŘEZNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je první postní neděle. Pět našich katechumenů bylo dnes přijato mezi čekatele křtu. Příští neděle je druhá postní a na tento den připadá výroční den zvolení papeže Františka. Sbírka z příští neděle bude na podporu Celostátního setkání mládeže (srpen 2022, Hradec Králové) a Světových dnů mládeže (srpen 2023, Lisabon). V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Marty Řádkové. V sobotu bude mše svatá v rámci postní duchovní obnovy mimořádně v 9:00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování Vám všem, kteří jste přispěli do sbírek uplynulých neděl. Ve sbírce na Haléř svatého Petra se vybralo 81.053,- Kč a ve sbírce na pomoc Ukrajině dokonce 205.622,- Kč. Pán Bůh ať oplatí vaši štědrost a solidaritu s potřebnými. Jako farnost jsme také nabídli ubytování pro uprchlíky na pastoračním centru. Veliké poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomáháte. Prosím, i nadále vkládejme do našich modliteb všechny, kdo trpí válečnými konflikty na Ukrajině a po celém světě.

EKUMENICKÁ POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KE TŘEM KŘÍŽŮM   

Společně s bratry evangelíky zveme k ekumenické křížové cestě ke Třem křížům, ve které budeme zvlášť prosit za mír na Ukrajině. Pobožnost se uskuteční příští neděli 13. března. V 15:00 h vyjdeme od evangelického hřbitova a půjdeme společně ke Třem křížům.

KŘÍŽOVÉ CESTY

Křížové cesty jsou jinak v postní době vždy v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h.

MODLITBA RŮŽENCE ZA MÍR NA UKRAJINĚ  

Po celou postní dobu se každý den v 18:30 h budeme ve farním kostele modlit růženec za mír na Ukrajině.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Postní duchovní obnova se uskuteční v pátek a v sobotu 11. – 12. března 2022. Povede ji P. Pavel Kafka, správce fondu PULS a administrátor farností Domašov a Svatoslav. Prosíme šikovné hospodyňky o přípravu drobného občerstvení ve farním sále na přestávky mezi sobotními promluvami.   

POSTNÍ ALMUŽNA 2022   

I letos charita pořádá postní almužnu. „Postničky“ jsou k dispozici pod kůrem u tiskovin a letošní výtěžek půjde na podporu Charitní záchranné sítě a také na zajištění dopravy klientů charity do denních stacionářů Rosa a Nesa. Bližší informace na www.postnialmuzna.cz.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

6. března

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + pátera Šafáře, + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Mikešovu

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

8. března

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

9. března

18:00

Za + Jána Babeje

Čtvrtek

10. března

7:00

Za duše kněží v očistci

Pátek

11. března

14:30

Kostelíček: Za + Martu Řádkovou (pohřební)

18:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (1. den)

(Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru)

Sobota

12. března

9:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (2. den)

(Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl)

Neděle

13. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za + Ludmilu Špačkovou, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

10:30

Za + Miroslava Německého a celou živou a + rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply