FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

15. – 22. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost filiálního kostelíčka. V 9:00 h bude křest dvou dětí. Ve 14:30 bude na kostelíčku loretánské litanie a svátostné požehnání. V pátek je památka svatého Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu památka svatého Pia X., papeže. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ 

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Františkovi, kostelníkům, zpěvačkám, varhaníkovi, všem ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kdo  pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU JEN VEČER A NA KOSTELÍČKU 

V následující týden budou pouze večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00 h. V týdnu po pouti jsou tradičně slaveny na kostelíčku. V neděli budu mše svaté již v obvyklých časech ve farním kostele.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 

Zbývá posledních 7 volných míst, případní zájemci se můžou přihlásit v sakristii. Podmínkou vstupu na Slovensko je ukončené očkování proti Covidu 19. Odjezd je v 4:45 z parkoviště u supermarketu BILLA, návrat po 20. hodině. Bližší informace najdete vzadu na vývěsce, na farním webu, případně v mailu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 21. srpna 2021 uzavřou manželství v 11:00 Jan Rosol z Měřína a Radka Košíková z Radňovic, ve 12:30 Roman Břečka z Nového Města na Moravě a Hana Drdlová z Bobrové, a ve 14:00 Jan Janíček a Aneta Skalníková, oba ze Žďáru nad Sázavou.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. srpna 2021

 

Neděle

15. srpna

7:30

Za živou a + Mikešovu a Strakovu

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Za živé a zemřelé obyvatele Nového Města

Pondělí

16. srpna

18:00

Za + rodiče Zdražilovy, dvě sestry a švagra

Úterý

17. srpna

 

Není ranní mše svatá!

Středa

18. srpna

18:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

a + švagrovou Helenu

Čtvrtek

18. srpna

 

Není ranní mše svatá!

Pátek

20. srpna

18:00

Na poděkování za 60 let společného života

Sobota

21. srpna

 

Není ranní mše svatá!

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

22. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply