FARNÍ OHLÁŠKY 25. ÚNORA – 3. BŘEZNA

FARNÍ OHLÁŠKY 25. ÚNORA – 3. BŘEZNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 2. neděli postní. Dnešní sbírka je určena na Haléř svatého Petra. Po poslední mši svaté přijmou křest čtyř dětí: Veronika Balabánová z Křídel, Jan Natanael Horváth a Laura Marie Horváthová z Nového Města na Moravě a Timothy Redman z Bristolu (UK). Po mši svaté zveme do farní kavárny. Pátek je první v měsíci. Příští neděle je 3. postní. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy (z důvodu povinné účasti na setkání kněží moravské provincie na Velehradě) bude bohoslužba slova se svatým přijímáním.

VEČER CHVAL   

Dnes (neděle 25. února) v 17:00 srdečně zveme na Večer chval. Pobožnost křížové cesty dnes v 15:00 proto mimořádně nebude!!!

LECTIO DIVINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI JÁMY  

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Jámy. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele svatého Martina, v 8:30 mše svatá.) Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 zůstává.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI   

Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 k dispozici ke svátosti smíření P. František Koukal. V pátek dopoledne bude pravidelná návštěva nemocných v domácnostech.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY   

V pátek v 17:30 a v neděli 3. března v 15:00.

TVOŘENÍ PAŠKÁL(K)Ů   

Přijďte si příští neděli 3. března 2024 od 16:00 na Orlovnu vlastnoručně vyzdobit velikonoční svíce pro své domovy, nemocné a seniory z našeho farního společenství. Společně vytvoříme také paškály do našich kostelů i do těch, které spravují kněží pocházející z novoměstské farnosti. Veškerý materiál a drobné občerstvení bude zajištěno. Srdečně zveme tvořivé lidi všech věkových kategorií!

FARNÍ KAVÁRNA   

Děkujeme všem, kdo se zapojují do obsluhy farní kavárny po nedělní bohoslužbě a zároveň chceme povzbudit další dobrovolníky, kteří o této službě uvažují. Připomínáme, že příprava drobného občerstvení není nutná, ale v případě, že se přece pro něj rozhodnete (např. pečením), je zde možnost proplacení s tím spojených nákladů.

VOLBY DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

První kolo volby (již podle nových stanov farních pastoračních rad brněnského biskupství) proběhne během bohoslužeb o čtvrté postní neděli 10. března 2024.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. února – 3. března 2024

Neděle

25. února

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Drdlovy a dceru Alenu

9:00

Za živou a † rodinu Štorkovu, Janů, Košíkovu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

Úterý

27. února

7:00

BOHOSLUŽBA SLOVA SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM

Středa

28. února

18:00

Za † Antonii a rodinu Bloudkovu a Horňasovu

Čtvrtek

29. února

7:00

Za † rodiče Cermanovy, † dceru Ludmilu a rodinu Kučerovou

Pátek

1. března

18:00

Za † rodiče Nedvědovy, † vnučku a živou a † rodinu Fouskovu, Veselou a Pejchalovu

Sobota

2. března

7:00

Na poděkování za manželství

Neděle

3. března

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

9:00

Za † Bohuslava Běhounka a živou rodinu Běhounkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply