FARNÍ OHLÁŠKY 31. března – 7. dubna 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 31. března – 7. dubna 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, první den Velikonočního oktávu. U každé mše svaté budeme žehnat velikonoční beránky a ostatní velikonoční pokrmy. Po poslední mši svaté bude dnes křest tří dětí: Natálie Vařákové, Mikuláše Lorence a Daniela Iva Běláka. Farní kavárna je dnes z důvodů svátků k dispozici v „samoobslužném režimu“, tj. bez obsluhy. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. Sbírka v našem kostele příští neděli bude na potřeby charity.

VÝSLEDKY VOLEB DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Ve volbách do pastorační rady v uplynulou neděli (odevzdáno 324 hlasovacích lístků), byli zvoleni: Josef Dvořák, Jindřich Hauk, Josef Krupica, Lucie Novotná, Otakar Smetana a Dagmar Trödlerová. Zvoleným zástupcům srdečně gratulujeme, děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na tu budoucí. Celkové výsledky voleb jsou k nahlédnutí na vývěsce pod věží kostela.  

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h. V úterý a ve čtvrtek bude ráno v 7:00 bohoslužba slova se svatým přijímáním. Jinak budou bohoslužby jako obvykle, s výjimkou příští neděle, kdy mimořádně nebude mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi. Všichni jste totiž srdečně zváni na pouť k Božímu milosrdenství. V pátek bude v obvyklém čase spolčo mládeže, v tomto týdnu ale nebude biblická hodina ani lectio divina.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou do Slavkovic v neděli 7. dubna na pouť při svátku Božího milosrdenství. Tento den budou ve Slavkovicích tři mše svaté. V 10:30 bude sloužit mši svatou Max Kašparů, v 15:00 Mons. Tadeusz Wojda, arcibiskup gdaňský a předseda Polské biskupské konference, v 19:00 otcové pallotini. Od 9:00 do 19:00 bude příležitost ke svátosti smíření. Sbírky během mší svatých budou určené na nákup pozemku pod křížovou cestou ve Slavkovicích. Otcové pallotini děkují za každý dar na tento účel. Mše svaté v 10:30 a v 15:00 se zúčastní kněží z Ukrajiny. Po bohoslužbách bude možné za dobrovolný dar ochutnat ukrajinský guláš Bograč a tímto způsobem přispět ukrajinským kněžím.  

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku.

PODĚKOVÁNÍ

Také letos z celého srdce děkujeme za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků zvlášť kostelníkům, varhaníkům, scholám a všem zpěvákům za krásný hudební doprovod během bohoslužeb, floristickým skupinkám za květinovou výzdobu kostela, všem ministrantům, lektorům a akolytům. Děkujeme také společenstvím úklidu kostela a jeho okolí a vám všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 50+

Na přelomu července a srpna ve Vranově u Brna proběhne už pátý ročník letního kurzu MS 50+, na který jsou zvány manželské páry v druhé polovině života. Cílem kurzu je obnovit a posílit citovou blízkost v partnerství a získat nové dovednosti do dalších let života. Kurz je určen i pro vdovy, resp. vdovce nebo i pro jednotlivce, jejichž partner už nemůže ze zdravotních či jiných důvodů absolvovat týdenní program mimo svůj domov. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2024, ale vzhledem k omezené kapacitě kurzu se doporučuje s přihlášením neotálet. Bližší informace najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Mahlová a Machová.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. března – 7. dubna 2024

 

Neděle

31. března

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Zdražilovy, † 2 sestry a † švagra

9:00

Za živou a † rodinu Cáderovou, Kubíkovou, Trajlinkovou a Kulifajovou

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

Úterý

2. dubna

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa

3. dubna

18:00

Za všechny zemřelé a nemocné sousedy

Čtvrtek

4. dubna

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

5. dubna

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Sobota

6. dubna

7:00

Za † Janu Německou a † syna Jana

Neděle

7. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou † rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply