Farní ohlášky 30. dubna – 7. května 2023

Farní ohlášky 30. dubna – 7. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest pěti dětí: Lenky Štempelové, Magdalény Pojerové, Emy Šimkové a Davida a Dominika Kršky. V pondělí je památka svatého Josefa – dělníka; v úterý památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; ve středu svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. V sobotu je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 7. května 2023 v čase 8:30 – 12:30 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru (na baroko) den předem, a to v sobotu 6. května 2023 mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Blíží se mariánský měsíc květen a s ním májové pobožnosti u kapliček naší farnosti. Proběhnou jako obvykle vždy v neděli v 15:00 h s možností společného pěšího putování. První bude příští neděli 7. května v Jiříkovicích. Kalendář májových pobožností najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Možnost svátosti smíření bude ve čtvrtek od 15:30 h do 17:30 h a v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večerní program bude jako obvykle: od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

Začíná v pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. dubna – 7. května 2023

 

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

2. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

3. května

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

4. května

7:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † Jiřinku Šedivou

Pátek

5. května

18:00

Za † rodiče Dítětovi a † tetu Věru

Sobota

6. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých a Košíkovu

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply