FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. ŘÍJNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana XXIII., papeže; v pátek památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve; v sobotu památka svaté Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ  

Farnost Jámy zve dnes 10. října do Slavkovic na Pouť ke svaté Faustyně. Program začíná v 14:45 h korunkou k Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 bude P. Marián Kalina, farář v Moravské Nové Vsi. Sbírka bude určená na obnovu tornádem zničených kostelů. V 16:30 se uskuteční přednáška „1100 let se sv. Ludmilou“ (s. Ludmila Matysková KMBM) a v 17:30 bude modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni!

SYNODA 2021-2023  

Včera a dnes (9. a 10. října) byl v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin. Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody s názvem „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval otec biskup Vojtěch otce biskupa Pavla Konzbula. Bližší informace o synodě najdete ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

První setkání zájemců o svátost biřmování bude v pátek 15. října v 18:45 (po mši svaté) ve farním kostele. Katechumeni (dospělý zájemci o křest) budou o termínu a místě prvního setkání informováni samostatným e-mailem.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

Jsou k zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. října

14:00

Kostelíček: Za + Růženu Růžičkovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a dceru Alenu

Úterý

12. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

Středa

13. října

14:00

Kostelíček: Za + Blažeje Pelána (pohřební)

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

14. října

7:00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

Pátek

15. října

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota

16. října

7:00

Na poděkování za milost obrácení a dar víry s prosbou o ochranu a pomoc v duchovním růstu

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply