Farní ohlášky 21. – 28. května

Farní ohlášky 21. – 28. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. V pondělí je Slavnost výročí posvěcení brněnské katedrály svatých Petra a Pavla, v pátek památka svatého Filipa Neriho, kněze. V neděli je Slavnost seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pátek bude křest dvou dětí: Dary a Daniela Hobzových, v neděli dalších dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky. Sbírka příští neděle je na charitativní účely.

POĎĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na dnešní slavnosti prvního svatého přijímání. Především všem katechetům z naší i okolitých farností, kteří děti na přijetí svátosti v uplynulém roce připravovali. Lidušce Malé děkujeme za krásnou květinovou výzdobu a přípravu pohoštění pro zahradní slavnost, Marušce Pham za přípravu skvělých čerstvých závitků, scholičce a jejím vedoucím za hudební doprovod mše svaté. Zvláštní poděkování patří Marku Přichystalovi za službu fotografa, paní Havlíčkové z Horácké tiskárny za zpracování fotografické památky, pánům Ludvíku Polnickému a Vítu Pohankovi za poskytnutí materiálu a výrobu nové dekorace pro dnešní i příští slavnosti prvního svatého přijímání – velkou bílou hostii pod oltářním stolem. Veliký dík kostelníkům, ministrantům, lektorům, novoměstské skupině za úklid kostela, a vám všem, kteří jste k důstojnému průběhu dnešní slavnosti přispěli.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Studnic. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky v Petrovicích.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět možnost přistoupit ke svátosti smíření.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ   

V pátek v 18:45 na faře.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ   

Příští sobotu 27. května představí využití biblických postaviček nejen při katechezi paní katechetka Jana Miškovská.  Setkání začíná v 9:00 h na žďárské faře u svatého Prokopa.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 27. května od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

PŘIHLÁŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023

Probíhá přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. červenceZvací dopis najdete ZDEFormulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května.

OSLAVY 30 LET ŽĎÁRSKĚ CHARITY  

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou zve na páteční oslavy založení! Bližší info ZDE.

VOLNÉ MÍSTA VE HVĚZDIČCE  

V dětské křesťanské skupině s Montessori prvky Hvězdička ve Žďáru nad Sázavou se od září uvolnila tři místa. Více informací ZDE.

PLAVU ZA TEBOU   

Všichni single (svobodní, po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let) jsou zváni na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18:00 h v prostorách Duchovního centra u kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17:00 h jí bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz. Je potřebná registrace. Další informace na Facebooku, Instagramu a na webu brněnského biskupství.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. května 2023

 

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a † rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

23. května

7:00

Za ty, kteří nepoznali lásku Boží

Středa

24. května

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

25. května

8:30 !

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

26. května

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

27. května

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci květnu 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply