Farní ohlášky 17. – 24. září 2023

Farní ohlášky 17. – 24. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 24.  neděli v liturgickém mezidobí. U mší svatých dnes děkujeme za letošní úrodu. Děkujeme všem, kteří jste poskytli plodiny k výzdobě kostela. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.  Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle. Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Tae-gŏna, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, tzv. korejských mučedníků; ve čtvrtek svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty, v sobotu památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze. Příští sobota je 25. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Matěje Solaře ze Zubří.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Ve čtvrtek 21. září proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v novém školním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní bude v 8:30 h mše svatá. Zároveň bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání pastorační rady farnosti bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře. Týden nato (ve středu 11. října odpoledne) proběhne v kulturním domě v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností žďárského a velkomeziříčského děkanátu.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. září 2023

 

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Úterý

19. září

7:00

Za živé a † rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

20. září

18:00

Jiřího Kučeru, rodiče, bratry a Marii Kučerovou

Čtvrtek

21. září

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za žďárský děkanát a jeho živé a † kněze

Pátek

22. září

18:00

Za živou a † rodinu Markovu a Horákovu

Sobota

23. září

7:00

Za † Petra Padalíka

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply