Farní ohlášky 9. – 16. ledna 2022

Farní ohlášky 9. – 16. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční období. V naší farnosti budou v tento den pokřtěny dvě děti. Příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem koledníkům za jejich nasazení navzdory chladnému počasí. Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace sbírky a také Vám, kteří jste svým přispěním pomohli těm, kteří to potřebují.  

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ   

Ještě stále je možné se do sbírky přispět, Tříkrálová kasička bude dnes i během celého příštího týdne vzadu v kostele u tiskovin. Činnost diecézní charity můžete podpořit také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do dalších kasiček k tomu určených (v Drogerii Teta, v lékárně Dr.Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu, ve Zdravěnce Drahuška, v prodejně COOP pod nemocnicí a v nemocniční lékárně.) Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h. Z epidemiologických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH   

Tento týden opět začíná výuka na 2. stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ    

Bude v pátek po večerní mši svaté (tedy v 18:45 h)

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ledna 2022

 

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných

a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

12. ledna

18:00

Za + rodiče Švandovy a + vnuka Pavla

Čtvrtek

13. ledna

7:00

Za + Miroslava Německého

Pátek

14. ledna

18:00

Za + rodiče Košíkovi a úmysl dárce

Sobota

15. ledna

7:00

Za nemocné, trpící a umírající

Neděle

16. ledna

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply