FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ČERVNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ČERVNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 přijalo dnes 9 dětí z naší farnosti poprvé svátost eucharistie. V pondělí je památka svatého Alojze Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození Jana Křtitele. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. U poslední mše svaté v 10:30 poděkujeme za uplynulý školní rok. Po jejím skončení bude křest 4 dětí.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 

Sbírka z příští neděle (27. června)  je určena na bohoslovce a kněžský seminář.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH 

Odpoledne v 15:00 h budeme slavit mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna na návsi v Radňovicích. Mše svatá je obětována za všechny živé i zemřelé obyvatele obce a budeme u ní společně prosit za stavbu nové kaple zasvěcené právě Janu Nepomuku Neumannovi.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE 

Ve středu večer v 18:00 bude mše svatá z vigilie Slavnosti Narození Jana Křtitele. Ve čtvrtek (tj. v den slavnosti) bude mše svatá pouze ráno v 8:30 h (rekolekční).

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 24. června budou ve farním kostele rekolekce našeho děkanátu. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí. U mše svaté poděkujeme za dar 70 let jeho života a 43 let kněžství. Všichni jste srdečně zváni!

JACOBEO 2021 

Ve středu 16. června jsme ve farním putování dorazili do cíle naší cesty – Santiaga de Compostela. Všem poutníkům (ať už pěšky či na kole) patří veliké uznání a dík! Do svátku svatého Jakuba v neděli 25. července ještě nějaký čas zbývá. Zvládneme i zpáteční cestu?

POUŤ NA TURZOVKU

Bude v sobotu 4. září 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Zbývají ještě volná místa, zájemci se můžou přihlásit v sakristii, záloha činí 200,- Kč. Předpokládá se, že vzhledem k překračování státní hranice bude nutné buď očkování anebo negativní test na COVID-19 (PCR/antigenní).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

VRCHNÍ SESTRA PRO DOMÁCÍ PÉČI

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přijme pracovníka či pracovnici na pozici vrchní sestra pro domácí péči. Více informací na nástěnce a na stránkách www.zdar.charita.cz

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. června 2021

  

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1966

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (Za Boží lid)

15:00

RADŇOVICE – náves u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

Pondělí

21. června

18:00

Za + Ivu Hájkovou

Úterý

22. června

7:00

Na poděkování za dar povolání

(výročí kněžského svěcení)

Středa

23. června

18:00

VIGILIE NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + pana děkana Jana Daňka (1. výročí úmrtí)

Čtvrtek

24. června

8:30

Na poděkování za 70 let života a 43 let kněžství

(rekolekční, hlavní celebrant: Mons. Jan Peňáz)

Pátek

25. června

18:00

Za Tatianu Yankovou (23. června – 5. výročí úmrtí), celou rodinu Zídkovu a Kabrdovu 

Sobota

26. června

7:00

Za + rodiče a sourozence a celou živou a + rodinu

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply