Archive 25.11.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 26. LISTOPADU – 3. PROSINCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce. Také dnes zveme do farní kavárny! Středa je „červená“, je to den solidarity s pronásledovanými křesťany. Ve čtvrtek je svátek svatého Ondřeje, apoštola. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal) a to od 15:30 do 17:00. Příští neděle je první adventní. U každé mše svaté budeme žehnat adventní věnce a na závěr mše svaté v 10:30 bude pro děti připraveno překvapení!!!

Sbírka na katolické sdělovací prostředky z minulé neděle vynesla 49.285,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost! Program ve farnosti v tomto týdnu je jako obvykle: Lectio Divina ve středu na faře od 19:00 a setkávání maminek s dětmi na orlovně v pátek od 8:30. Připomínáme dnešní koncert pro hospic Vysočina v Radešínské Svratce (v 17:00) a děkovnou adoraci před Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení ve Slavkovicích v sobotu 2. prosince od 19:00.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Ve čtvrtek proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Radešínská Svratka. Od 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Z důvodu rekolekce ve čtvrtek nebude mše svatá ráno, ale večer a to v 17:00 h (celebruje P. Tomáš Petráček).

VEČER S HOSTEM: TOMÁŠ PETRÁČEK  

Společně s bratry evangelíky zveme v rámci „Večerů s hostem“ na čtvrteční (30. 11.) přednášku historika prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. na téma „Křesťanství, hodnoty, tradice v proměnách dějin“. Přednáška se bude konat od 18:00 v presbyterně evangelického kostela.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S VOJTĚCHEM SUCHÝM SJ 

Do adventní doby vstoupíme farní duchovní obnovou, kterou letos povede p. Vojtěch Suchý SJ, který jako kaplan působil v naší farnosti. Obnova začíná páteční mší svatou v 18:00 a končí eucharistickou adorací a svátostným požehnáním v sobotu dopoledne. (Páteční adorace tedy nebude). Prosíme o přípravu drobného občerstvení ke kávě na přestávky během sobotních promluv. Program obnovy najdete ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ORLOVNĚ   

Zveme děti všech věkových kategorií a jejich rodiče ke společnému předvánočnímu tvoření. To proběhne příští neděli 3. prosince od 14:00 do (cca) 18:00novoměstské orlovně na Soškově ulici. Bude připraveno několik variant tvoření a také tělocvična pro aktivity s dětmi. Svoje výrobky si můžete odnést, ale menší vámi vytvořené dárky můžou také potěšit nemocné, které bude otec Miro navštěvovat před vánočními svátky. A konečně jedním společně vytvořeným dárkem potěšíme klienty DSS na Žďárské ulici. Srdečně zveme! Stačí přijít, veškerý materiál ke tvoření i drobné občerstvení jsou zajištěny.

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK V JIMRAMOVĚ   

V sobotu 2. prosince 2023 proběhne v Jimramově setkání s koordinátorkami Modliteb matek. Pokud vás zajímá spiritualita tohoto modlitebního hnutí (jak, kde a proč se maminky setkávají k modlitbě či co znamená „odevzdání dětí do Božích rukou“), jste srdečně zvány. Pozvání je nejen pro maminky, ale také pro babičky i ženy, které své mateřství prožívají duchovně. Společně se také pomodlíme modlitby matek tak, jak se je modlí maminky ve skupinkách téměř po celém světě. Setkání začíná po ranní mši svaté v 9:00, předpokládané ukončení kolem 11:45.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cíchovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež (38. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

Úterý

28. listopadu

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Středa

29. listopadu

18:00

#RED WEDNESDAY / ČERVENÁ STŘEDA

Za novomanžele

Čtvrtek

30. listopadu

Mimořádně v 17:00 !!!

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci (celebruje p. Petráček)

Pátek

1. prosince

18:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl (celebruje p. Suchý)

Sobota

2. prosince

Mimořádně

v 8:00 !!!

Za † Mirku Haukovou (celebruje p. Suchý)

Neděle

3. prosince

PRVNÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera, † sourozence Bohumila Zajíčka a živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za † manžela, tatínka, dědečka a celou živou a zemřelou rodinu Drdlovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. LISTOPADU 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové. V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka, v pátek památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; v sobotu památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I   

Zveme všechny mladé lidi z naší farnosti na pravidelné děkanátní spolčo mládeže, které se bude konat v pátek 24. listopadu 2023, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou I. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele svatého Prokopa. Poté bude spolčo pokračovat na faře u svatého Prokopa.

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. V naší farnosti týden modliteb vyvrcholí Adorací za mládež v sobotu 25. listopadu od 18:00 ve farním kostele, na kterou jste všichni srdečně zváni.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KONCERT PRO HOSPIC VYSOČINA  

Příští neděli 26. listopadu se v 17:00 uskuteční v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu Hospice Vysočina. Na varhany zahraje Ondřej Horňas a zpěvem doprovodí Ivanka Zdražilová. Všichni jste srdečně zváni!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

I nadále hledáme posily do skupinky (skupinek) dobrovolníků, které by se podíleli na květinové výzdobě kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. listopadu

  

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. listopadu

7:00

Na úmysl dárce

Středa

22. listopadu

18:00

Za Boží lid

Čtvrtek

23. listopadu

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovi, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

24. listopadu

18:00

Na poděkování za 50 let manželství

Sobota

25. listopadu

7:00

Za † Boženu Popelkovou z Vlachovic, živou a † rodinu Popelkovu a za † Zdeňku Chybovou

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cichovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež

(XXXVIII. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 32.  neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svaté Anežky České, panny. V úterý 14. listopadu bude v 15:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Křídlové z Jiříkovic (*1954). V pátek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. V pátek dopoledne zároveň navštívím nemocné v domácnostech (místo prvního pátku).  Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové.

KONCERT MLADÝCH TALENTŮ

Naši skvělí varhaníci Vás srdečně zvou na dnešní již tradiční Koncert mladých talentů, kde vystoupí společně s dalšími absolventy novoměstské ZUŠ, kteří se zabývají hudbou profesionálně. Posluchače potěší zvuk houslí (Šárka Blechová), akordeonu (Simona Mojžíšová), klavíru (Magdaléna Sváčková) a varhan (Ondřej Horňas), a to sólově i společně. Koncert začíná v 17:00, tentokrát v „Podpalubí“ Základní umělecké školy Jana Štursy.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI NA ORLOVNĚ

Tento pátek 17. listopadu (v den státního svátku) setkání mimořádně nebude! Jinak jsou všechny maminky s dětmi na pravidelné páteční setkávání vždy od 8:30 i nadále srdečně zvány!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

Jak mnozí víte, paní Malá, která ve farnosti pracovala taktéž jako floristka, z rodinných důvodů ke konci listopadu končí. Proto hledáme dobrovolníky, nejlépe menší skupinky, který by si převzali květinovou výzdobu.

VÝZVA KE SBÍRCE NA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  

Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopad, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet média s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost, a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!                                                                               

+ Vaši čeští a moravští biskupové 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA 1. POLOLETÍ 2024 

Intence je možné zadat osobně ve farní kanceláři a to buď po mši svaté (vyjma nedělí), v úředních hodinách, případně telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

  

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. listopadu

7:00

Za † Marii a Stanislava Starých, živou a †rodinu

15:00

Kostelíček: Za † Marii Křídlovou (pohřební)

Středa

15. listopadu

18:00

Za † Marii, Ludmilu a Josefa Janů a za živou rodinu

Čtvrtek

16. listopadu

7:00

Za † rodiče Kuchtovy a živou a † rodinu

Pátek

17. listopadu

18:00

Den boje za svobodu a demokracii

Za vlast, za svobodu a mír ve světě

Sobota

18. listopadu

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagry

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 31.  neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 bude přijata do katechumenátu jedna ze dvou žadatelek o křest dospělých. V úterý bude ještě ranní mše svatá na kostelíčku. Do středy 8. listopadu můžeme za obvyklých podmínek získat odpustky pro duše v očistci. Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve, v sobotu památka svatého Martina, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU  

V úterý v 19:00 h bude na faře setkání organizačního výboru farního plesu, který se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024.

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍMI POUTĚMI 2022 A 2023  

Ve středu 8. listopadu v 19:00 srdečně zveme všechny zájemce na ohlédnutí za farními poutěmi do Itálie a na Slovensko v loňském a letošním roce spojené s promítáním fotografií a povídáním o navštívených místech. Původně plánovaná biblická hodina proto v tento den mimořádně nebude.

BIBLICKÁ HODINA NEBUDE 

Tento týden biblická hodina není, místo ní povídání o farních poutích.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH V NOVÉM MĚSTĚ  

Zveme všechny mladé lidi z naší i okolitých farností na děkanátní spolčo a to již tento pátek 10. listopadu do Nového Města. Začínáme mší svatou v 18:00 ve farním kostele. Následně (cca v 18:45) prostřednictvím fotografií zavzpomínáme, resp. přiblížíme letošní Světové dny mládeže v Lisabonu z pohledu účastníků. Povídání je otevřeno široké veřejnostiPoté (cca od 19:30) bude spolčo mládeže pokračovat na faře.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. listopadu 2023

 

 

Neděle

5. listopadu

31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

7. listopadu

7:00

KOSTELÍČEK: Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

8. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Ondráčkovu a Štěpánovu

Čtvrtek

9. listopadu

7:00

Za živé a † absolventy gymnázia z roku 1963–66 a jejich profesory

Pátek

10. listopadu

18:00

Za † Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

11. listopadu

7:00

Za Jindru Palečkovou a celou rodinu u příležitosti 60 let života

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz