FARNÍ OHLÁŠKY 28. listopadu – 5. prosince

FARNÍ OHLÁŠKY 28. listopadu – 5. prosince

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je první adventní. U každé mše svaté požehnáme adventní věnce. Požehnat si je můžete i sami doma, žehnací modlitbu najdete na stránkách farnosti. V úterý je svátek svatého Ondřeje, apoštola; v pátek památka svatého Františka Xaverského, kněze. Pátek je zároveň první v měsíci. Příští neděle je druhá adventní.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

V pátek v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Přímo naváže na páteční mši v 18:00 h.

PRVNÍ PÁTEK

Páteční mši svaté bude od 17:00 h předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek bude zpovídat P. František Koukal a to od 15:30 do 17:00 h.

MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI   

Příští neděli (5. prosince 2021) v závěru mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h čeká všechny děti PŘEKVAPENÍ. (Malá nápověda pro rodiče: stačí se podívat do kalendáře, kdo má druhý den svátek 😉)

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ  

Ranní mše svaté v adventní době (úterky, čtvrtky a soboty) budou rorátní. Všichni jste srdečně zváni k jejich společnému slavení!

NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU POČETÍ PANNY MARIE   

Od zítřka (tj. pondělí 29. listopadu 2021) se budeme po skončení každé mše svaté modlit novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie, zvlášť za ukončení pandemie, za nemocné a oběti nemoci Covid-19.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ PŮLROK 2022  

Telefonicky či osobně v úředních hodinách farní kanceláře, po skončení mše svaté na faře (kromě neděl); e-mailem a sms-zprávou kdykoliv.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. listopadu – 5. prosince 2021

 

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Pondělí

29. listopadu

18:00

Za duše kněží v očistci

Úterý

30. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zítkovu

a Cimbálnikovu

Středa

1. prosince

18:00

Za + Marii Starou, + manžela Stanislava a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Kučejovu a ochranu Matky Boží

Pátek

3. prosince

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. prosince

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. prosince

7:30

Za + Ladislava Mošnera, za živou a + rodinu Mošnerovovu a Zajíčkovu a duše v očistci

9:00

Za + Lubomíra Zdražila, za živou + rodinu Zdražilovu a Kratochvílovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply