Farní ohlášky 14. – 21. srpna 2022

Farní ohlášky 14. – 21. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme poutní Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuta z pondělí 15. 8.). V úterý je památka svatého Štěpána Uherského, krále; v sobotu památka svatého Bernarda, opata a učitele církve. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Vojtěchu Kodetovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (14. 8.) podpořili stavbu kaple svatého Jana Nepomuka Neumanna v Radňovicích.

REVITALIZACE KNĚŽSKÉHO HROBU   

Jistě jste si všimli, že revitalizace kněžského hrobu pokračuje, i když ještě není zcela u konce – ještě stále chybí dvě mramorové stély se jmény a letopočty otců Fialy a Daňka. Přes opakované urgence se nám proces nepodařilo urychlit. Důvodem je atypické vyhotovení a materiál (nejedná se o standardní „sériově vyráběný“ náhrobek) a veliké množství zakázek u dodavatele.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU BUDOU NA KOSTELÍČKU   

V tomto týdnu (pondělí – sobota) budou mše svaté v obvyklých časech na kostelíčku. Ve farním kostele bude mše svatá až příští neděli 21. srpna. Proto v tomto týdnu nebude ani pravidelný úklid farního kostela.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA  

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu). Děkujeme paní Dagmar Trödlerové za jeho přípravu a zároveň hledáme nové spolupracovníky ochotné pomoct již při tvorbě následujícího čísla (Dušičky).

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. srpna 2022

Upozornění: od pondělí do soboty jsou mše svaté na kostelíčku!

 

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a všechny živé a + obyvatele našeho města)

Pondělí

15. srpna

16:00

Mimořádná mše svatá na nádvoří DSS na Žďárské ulici za zaměstnance a živé a + klienty DSS   

Úterý

16. srpna

7:00

Kostelíček: Za společenství úklidu kostela

Středa

17. srpna

18:00

Kostelíček: Za + Josefa a Marii Plockovy, + Evu Svodovou a a živou rodinu Svobodovu, Drábkovu a Plockovu

Čtvrtek

18. srpna

7:00

Kostelíček: Za + rodiče Vlčkovy a + švagrovou Helenu

Pátek

19. srpna

18:00

Kostelíček: úmysl volný

Sobota

20. srpna

7:00

Kostelíček: Za Boží lid

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply