Farní ohlášky 22. – 29. května 2022

Farní ohlášky 22. – 29. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. K prvnímu svatému přijímání dnes přistoupilo dvacet dětí. Dnešek je zároveň dnem modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka z dnešního dne půjde na pomoc křesťanům v nouzi, zvláště v oblasti Blízkého Východu. Po poslední mši svaté bude křest Elenky Navrátilové. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V sobotu 28. května v 11:30 h bude mše svatá se křtem dvou dětí: Josefa Antonína a Jakuba Tomáše Mazánkových. Příští neděle je sedmá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Adélky Marie Rosolové, Rozárky Matějíčkové a Tomáše Mráze.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA   

Ve dnech 25. – 30. října 2022 se uskuteční farní pouť do Říma. Bližší informace budou průběžně doplňovány na farním webu a na vývěsce. Zájemci se můžou hlásit u otce Mira (nejlépe e-mailem na novemesto@dieceze.cz se zanecháním telefonického kontaktu). Otec Miro rád zodpoví i případné dotazy týkající se pouti. 

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 26. května se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude během adorace a mše svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření. Vzhledem k tomu, že na tento den připadá Slavnost Nanebevstoupení Páně, bude kromě ranní rekolekční také večerní mše svatá v 18:00 h.

CHVÁLY 4G (NEJEN) PRO BIŘMOVANCE: DUCH SVATÝ A CHARISMATA  

Páteční mší svatou a následnou přípravou na biřmování nás provede společenství Chvály 4G. Tématem večera bude Duch svatý a jeho charismata. Všichni (nejen biřmovanci, pro které je večer součástí přípravy) jste srdečně zváni!

POZVÁNÍ NA KONCERT   

Farnost Žďár nad Sázavou – zámek zve koncert „STABAT MATER“ Giovanniho Battisty Pergolesiho v podání sboru Akordum z Prahy. Koncert se uskuteční v pátek 27. května 2022 v 19:00 h v poutním kostele na Zelené Hoře. Vstupné je dobrovolné a koncert je věnován matkám zemřelých obětí války na Ukrajině.

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Radňovicích. Po jejím skončení bude v obecní budově krátké představení alternativního architektonického návrhu zamýšlené kaple. Příští neděli se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

SVATODUŠNÍ NOVÉNA  

Počínaje pátkem 27. května se na začátku každé mše svaté modlíme Novénu k Duchu Svatému.

NOC KOSTELŮ 2022  

V pátek 10. června 2022 se novoměstské chrámy otevřou v rámci Noci kostelů 2022. Program začne mší svatou v 17:00 h. Detaily budou zveřejněny na plakátcích, letácích, webových a facebookových stránkách farnosti. Prosíme dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit a pomoct s organizací, aby se přihlásili u kostelníků v sakristii. O pomoc dobrovolníků budeme prosit také pro Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně.  

VOLBA DO PASTORAČNÍ RADY   

V neděli 26. června 2022 proběhne volba do nově se ustanovující pastorační rady farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Proto prosíme ty z Vás, kteří by byli ochotni se touto formou na chodu našeho farního společenství podílet, aby kandidaturu oznámili do slavnosti Seslání Ducha Svatého, tedy neděle 5. června 2022 (včetně). Farní pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je poradní orgán duchovního správce farnosti. Na rozdíl od farní ekonomické rady, která v naší farnosti také existuje, není její zřízení povinné. Její postavení upravuje kánon 536 CIC.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. května 2022

Neděle

22. května

VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy, + sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

24. května

7:00

 Za ty, kdo se starají o kostely a kapličky farnosti

Středa

25. května

18:00

Za + Jiřinu a Emiliána Šustrovi, živou a + rodinu Šustrovu a Fouskovu

Čtvrtek

26. května

 

8:30

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Na úmysl hlavního celebranta (REKOLEKČNÍ)

18:00

Za Boží lid

Pátek

27. května

18:00

MŠE SVATÁ + CHVÁLY 4G (Za svaté kněze, milost věrnosti a nová duchovní povolání)

Sobota

28. května

7:00

Za + Josefa Hlaváčka

11:30

Na úmysl celebranta (mše svatá se křtem 2 dětí)

Neděle

29. května

VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Josefa Košíka a + rodiče

9:00

Za + Františku a Zdeňka Stahlovi a živou a + rodinu Peňázovu a Stahlovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply