FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. DUBNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. DUBNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou velikonoční neděli „Dobrého Pastýře“ která je zároveň 61. světovým dnem modliteb za povolání. V úterý je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka; ve středu památka svatého Jiří, mučedníka; ve čtvrtek svátek svatého Marka, evangelisty. Příští neděle je pátou velikonoční.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI BOBROVÁ  

Ve čtvrtek 25. dubna proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Horní Bobrová. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele svatých Petra a Pavla, v 8:30 mše svatá.) Ranní mše svatá v Novém Městě v tento den mimořádně nebude! (Linkový autobus do Bobrové odjíždí v 7:55 ze stanoviště č. 3, zpátky z Horní Bobrové do Nového Města pak v 10:46)

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Z důvodu účasti na kněžských exerciciích nebude mše svatá ani v úterý 23. dubna ráno. V případě potřeby kněze (zaopatřování, pohřeb), kontaktujte prosím otce Sylwestra z Fryšavy (733 741 473), případně otce Mariusze z Radešínské Svratky (730 584 839). Ve středu nebude biblická hodina.

DONATOR.CZ   

Na stránkách www.donator.cz je možnost finančně podpořit pastorační aktivity v žďárském děkanství zaměřené na děti, mládež a dospívající (výlety, tábory, hudební festivaly, vstupy do škol, katecheze Dobrého Pastýře a další). Bližší informace na plakátech ve vývěskách a také na farním webu.

POZVÁNKA NA DEBATU   Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě zve na debatu na téma „Homosexualita a křesťanská víra, aneb jak se žije gayům a lesbám v křesťanské církvi?“ Moderuje Daniel Ženatý. Debata se uskuteční v Podpalubí ZUŠ ve čtvrtek 25. dubna od 17:00.

DOPIS SPRÁVCE FONDU PULS A GENERÁLNÍHO VIKÁŘE O. PAVLA KAFKY

Vážení farníci,

rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti.  Také díky Vaší podpoře bylo možné po čtyřech letech částečně valorizovat mzdy kněží naší diecéze.

Společně jsme v posledních letech překonali náročné období covidové pandemie, energetické krize i nárůst inflace. Pevně věřím, že doba, kterou prožíváme, by mohla být dobrou příležitostí k růstu naší velké rodiny malých dárců. 

Proto Vás zvu, abyste se připojili k akci „Teď by to šlo!“

Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus za každého nového donátora. 

Děkuji všem donátorům, kteří již zareagovali na postní výzvu a podle svých možností navýšili svůj pravidelný dar, a také bych chtěl povzbudit ty, kteří tuto možnost zvažují.  

Pokud vnímáte, že „teď by to šlo“ registrujte se na www.donator.cz nebo prostřednictvím kontaktních osob ve Vaší farnosti.

S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním

Pavel Kafka, správce fondu PULS

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

21. dubna

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(Dobrého pastýře)

7:30

Za † rodiče Maršálkovy a Pelánovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za † Márii Feriovou u nedožitých 63. narozenin a za † Patrička

Úterý

23. dubna

 

V tento den mimořádně není mše svatá!

Středa

24. dubna

18:00

Za † Ludmilu Janů a živou rodinu

Čtvrtek

25. dubna

 

V tento den mimořádně není mše svatá!

Pátek

26. dubna

18:00

Na poděkování za Boží věrnost, milosrdenství a lásku

Sobota

27. dubna

7:00

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

Neděle

28. dubna

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovou a Strakovou

9:00

Na poděkování za 50 let společného života

10:30

Za † rodiče Fialovy a jejich † dceru Jiřinu Tichou

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | tel. 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply