FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. KVĚTNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme pátou neděli velikonoční. V pondělí je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů, ve čtvrtek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděli, která je šestá velikonoční, proběhne Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu. Pátek je první v měsíci.

BOHOSLUŽBY

Od 26. dubna 2021 platí možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, používat respirátory, při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Pro neděle a slavnosti zůstává povinnost on-line rezervace (kapacita navýšena z 25 na 70 věřících). Kromě lavic využijte také židličky a kostel obsazujte od Černé kaple. Dnešní bohoslužba je zároveň poslední přenášena on-line. Dispens biskupa Vojtěcha od osobní účasti na bohoslužbách a možnost přistoupit po nedělních mších svatých ke svatému přijímání zůstávají v platnosti.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 hod bude májová pobožnost u kapličky v Jiříkovicích. Vzhledem k počasí bude přesun ke kapličce individuální. Na místě prosím dodržujte potřebné rozestupy a ochranu dýchacích cest. Příští neděli se sejdeme v Maršovicích. Májová pobožnost bude také před každou večerní mší svatou.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude od 15:30 na farním dvoře zpovídat o. František Koukal. V pátek bude přede mší svatou tichá (od 17:00) a moderovaná (od 17:30) eucharistická adorace s požehnáním. Ve čtvrtek 17:00 bude mše svatá pro prvokomunikanty a rodiče.

MISIJNÍ JARMARK 

Příští neděli 9. května se v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 na farním dvoře uskuteční misijní jarmark, kterým podpoříme Papežská misijní díla. Produkty k nabídnutí můžete doručit na faru den předem, tedy v sobotu mezi 15:00-18:00 h.  Bližší informace podá p. Lucie Novotná (tel. 605 170 471).

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 

Veliké poděkování všem, kdo se zapojili. V tzv. „postničkách“, které jsme odevzdali Oblastní charitě bylo krásných 6.524,- Kč.

„JACOBEO2021“  

V letošním tomto roce (s prodloužením až do konce roku 2022) se koná jubilejní Svatojakubský rok. Možnosti putování do zahraničí jsou omezené, a proto všechny velké i malé poutníky a výletníky (nejen) naší farnosti zveme, aby se připojili k farnímu putování „Jacobeo2021“. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce/koni je možné vložit ZDE. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky putovat z Nového Města přes Prahu, Kostnici, Ženevu, Saint Jean Pied de Port až do Santiaga de Compostela. Za všechny putující bude na svátek svatého Jakuba – v neděli 25. července v 9:00 – slavena poutnická mše svatá. 

TÝDEN PRO RODINU

13. ročník se koná od 8. do 16. května s mottem „Rodinná pohoda není náhoda?“ Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR, možností zapojení je více, stačí si vybrat www.tydenprorodinu.cz. Plakátek se seznamem akcí bude i na nástěnce.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

2. května

 

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi

(nutná rezervace)

9:00

Na úmysl celebranta (on-line přenos, nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

Pondělí

3. května

18:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Úterý

4. května

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

5. května

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

6. května

7:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu Německých a Košíkovu

Pátek

7. května

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

8. května

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Hrnčířovu

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply