K výzvě arcibiskupa Jana Graubnera

K výzvě arcibiskupa Jana Graubnera

Milí farníci,

výzva arcibiskupa Jana Graubnera z minulého týdne nezůstala ani v naší farnosti bez odezvy, a to jak pozitivní, tak negativní.

Arcibiskup v ní vyzval věřící, aby se pro dobro vlastní i druhých nechali očkovat. Osobně se s ním ztotožňuji a myslím, že v současné situaci proti covidu v rukou nemáme lepší nástroj než vakcinaci. Všichni víme, že nefunguje na sto procent. Já sám očkování doporučuji. Respektuji ale svědomí a svobodné rozhodnutí každého člověka, nikoho do očkování nenutím a nikdy nutit nebudu. Přesto si dovolím několik poznámek.

V první řadě ani arcibiskup Graubner k očkování ve své výzvě nikoho nenutí, pouze z autority pastýře prosí. Jde o osobní apel, ne o nátlak, který by v tom možná někdo rád viděl. Udělování svátostí nesmí být očkováním podmíněno, stejně tak účast na bohoslužbách. Někdo nechce, někdo nemůže, někdo se bojí …

Mnozí z vás nejspíš zaregistrovali i reakci na tuto výzvu, kterou je „Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“, který kromě jiného zpochybňuje morálnost vakcín tím, že se poukazuje na jejich přímé vazby s potratovým průmyslem. Jedná se o obvinění velice závažné.

V této souvislosti si ale dovolím citovat osobní svědectví mého přítele, molekulárního biologa a genetika, někdejšího vědeckého pracovníka Biofyzikálního ústavu Akademie věd v Brně a dnes katolického kněze, faráře v brněnském Žebětíně Jiřího Bůžka:

„Strašně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to má cenu (toto napsat) (…) Ale tváří v tvář prohlubujícím se příkopům, co se týká postojů k očkování mezi křesťany, jsem se přece jen rozhodl to napsat. Je to velmi osobní příběh z doby před dvaceti lety, kdy jsem stál před morálním dilematem ohledně výzkumu, který jsem prováděl na helsinské univerzitě. V naší laboratoři se pro výzkum buněčného cyklu a funkce proteinu p53 používala už před mým příchodem lidská buněčná linie WS1. (Pro neodborníky – je to tenká vrstvička nesmrtelných buněk zvaných fibroblasty, které se pěstují v inkubátoru v živném roztoku na Petriho misce a kultura se udržuje tak, že se několik buněk přenese do nové misky s čerstvým roztokem). A tak jsem s ní samozřejmě začal pracovat také. Po asi dvou letech, kdy už jsme měli dost výsledků k publikování, jsem zapátral po původu této buněčné linie – a zjistil jsem, že pochází z pokožky dvanáctitýdenního embrya ženského pohlaví; už nešlo zjistit, jestli embryo bylo spontánně potraceno nebo jestli potrat byl umělý.

Měl jsem s tím tenkrát velký problém. Mým tehdejším zpovědníkem byl otec Rudolf Larenz, bývalý jaderný fyzik a člen Opus Dei, který ve Finsku působí. Velmi pečlivě jsme to rozlišovali: otec Rudolf dokonce v té věci zavolal svému příteli lékaři a laickému členu OD do Německa. Nakonec jsem s čistým svědomím a s požehnáním otce Rudolfa práci dodělal i s touto buněčnou linií. Práce vyšla v roce 2002 a byla to má poslední, hned poté jsem šel studovat teologii a připravovat se ke kněžství.

Milí přátelé, kteří máte nějaký problém s morálními aspekty očkování proti covidu: Opus Dei je v rámci církve velmi konzervativní hnutí, takže asi nehrozí, že by v těchto otázkách byli jeho členové nějak laxní. Příběh vakcín proti covidu je velmi pravděpodobně naprosto analogický: pokud byly při jejich vývoji použity lidské buňky podobného původu jako WS1, byla to už x-tá generace pěstovaná po desetiletí v Petriho misce. Takže na své obavy klidně zapomeňte…

A mimochodem – podobný postup využívající kultivované lidské buňky byl zcela jistě použit při vývoji mnoha dalších vakcín a léčiv. Pokud byste chtěli být ve Vašem odmítání důslední, doporučuju udělat si seznam všech léků a očkování, které jste kdy v životě brali nebo dostali – a zapátrejte, jak byly vyvíjeny. Obávám se, že po dvou letech práce byste zjistili, že eticky zcela neposkvrněný způsob léčby jsou jen bylinky.“ (konec citátu)

„Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“ na první pohled působí jako seriózní a fundovaný text, ale již sarkastickým zpitvořením arcibiskupského erbu dvěmi překříženými injekcemi na úvodní stránce demaskuje jeho neprofesionálnost, absenci jakéhokoliv respektu k úřadu arcibiskupa, elementární slušnosti (a také vkusu), která jsou tak typické pro různé dezinformační a konspirační weby. Nemluvě o nepodloženosti některých tvrzení (co by ale bylo ale na jinou a delší diskuzi) hned druhou signatářkou otevřeného dopisu je v současnosti trestně stíhaná paní Soňa Peková, která kromě jiného ještě loni tvrdila, že koronavirus do Vánoc zmizí. Jak „zmizl“, všichni dobře víme.

Bratři a sestry, ani já nechci vnášet do již tak napjaté atmosféry v naší společnosti další rozdělení. Nikdo z vás není a nesmí být nucen dělat cokoliv, co není v souladu s jeho svědomím.

Je ale potřeba si dobře vybrat, komu budeme naslouchat. Jestli Svatému Otci, který o očkování mluví jako o „aktu lásky“, učitelskému úřadu církve, kongregacím, našim biskupům jako svým pastýřům, kteří morálnost použití vakcín potvrdili, naprosté většině odborníků, lékařů a zdravotníků, kteří jsou na rozdíl od nás stále v prvním linii boje s covidem. Anebo raději uvěříme různým povětšinou samozvaným odborníkům (častokrát z jiných oborů), různým videím s kosmetičkami vydávajícími se za zdravotnice, bojovníkům od monitorů a klávesnic a minimálně kontroverzním vědcům, jako je paní Peková?

Kéž Duch Svatý vede naše rozlišování tím správným směrem.

Přeji vám pokojnou a ve zdraví prožitou adventní dobu!

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply