Ohlášky 30. ledna – 6. února 2022

Ohlášky 30. ledna – 6. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Bosca, kněze; ve středu svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice; ve čtvrtek je památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka; v sobotu památka svaté Agáty, panny a mučednice. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

HROMNICE   

Ve středu si na večerní mši svatou můžete přinést svíce, tzv. „hromničky“ k požehnání.

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ   

Bude udělováno v den památky, tj. ve čtvrtek u ranní mši svaté. Těm, kteří se mše svaté nemohou zúčastnit bude tato svátostina udělena v pátek u večerní mše svaté.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH   

V úterý odpoledne budu navštěvovat klienty DPS na Žďárské ulici. V pátek v dopoledních hodinách budu navštěvovat ostatní nemocné. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela.

PRVNÍ PÁTEK   

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek budou od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. František Koukal a o. Sylwester Jurczak. V týdnu lze přistoupit ke svátosti smíření před (případně i po) každé mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Ve středu v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

V pátek po večerní mši svaté v 18:45 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. ledna – 6. února 2022

 

Neděle

30. ledna

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + P. Jaroslava Svobodu

10:30

Za + dědečka Martina

Úterý

1. února

7:00

Za živé a + rodiny Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

2. února

18:00

HROMNICE    Za + Blažeje Pelána, živou a + rodinu Pelánovu

Čtvrtek

3. února

7:00

Za + dědečka Martina

Památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka

Pátek

4. února

18:00

Za + Jiřího Kučeru

Sobota

5. února

7:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

Neděle

6. února

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

9:00

Za + za Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply