Jsme společenství dětí a mládeže ve věku 5 až 15 let. Scházíme se každé pondělí v 16:45 hodin na faře, abychom společně zpívali a hráli k Boží oslavě. Nejde nám o žádné profesionální hudební výkony, snažíme se zkrátka chválit Boha tak, jak to dokážeme. Občas také zpíváme při mších.

Rádi přivítáme všechny nové členy, kteří mají chuť s námi zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. 🙂


Kontaktní osoba: vedoucí Majda Trödlerová (tel. 773 506 887)

Scholička v akci 🙂