Jsme společenství dětí a mládeže ve věku 7 až 16 let, které doprovází nedělní mše svaté určené
především pro rodiny s dětmi. Scházíme se vždy v pátek v 16:30 a v neděli v 9:30. Nejde o žádné
profesionální hudební výkony, snažíme se svým zpěvem chválit Pána.


Rádi přivítáme nové členy, kteří mají chuť s námi zpívat nebo hrát na hudební nástroj.


Kontaktní osoby: Martina Trödlerová (tel. 603228913), Jarmila Vlčková

Schola při kostele sv. Kunhuty, 2022