Farní ohlášky 19. – 26. března 2023

Farní ohlášky 19. – 26. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. postní, tzv. Laetare. Dnešní mimořádná sbírka poputuje na dostavbu Domova Pomněnka. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka. V pondělí je slavnost svatého Josefa, proto bude mimořádně večerní mše svatá v 18:00 h. V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně, mše svatá bude v obvyklém čase v 7:00 h. Příští neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest malého Petra Jana Holečka, Matěje Josefa Koláře a Matěje Ptáčka.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Kovářové, roz. Havlišové (*1928) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na večer chval s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí a to příští sobotu 25. března od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá diecézní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v Brně. Setkání nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu. Bližší informace a přihlášky ZDE.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023    I nadále prosíme o vaše hlasy pro restaurování sochy Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina. Hlasovat můžete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má petrovická skupina 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. března 2023

 

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

„LAETARE“

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Pondělí

20. března

18:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Na úmysly společenství modliteb otců

Úterý

21. března

7:00

Za † Zdeňku a Jaroslava Bábíkovy

Středa

22. března

15:00

Kostelíček: Za † Marii Kovářovou (pohřební)

18:00

Za † a živou rodinu Novotnou a Horňasovu

Čtvrtek

23. března

7:00

Za živou a † rodinu Procházkovu a † Mirku Veselskou

Pátek

24. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Jozefa Vyorala, † rodiče a † bratra

Sobota

25. března

7:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   

Za † rodiče Kučerovy, dceru Ludmilu a živou a † rodinu

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply