Farní ohlášky 11. – 18. prosince 2022

Farní ohlášky 11. – 18. prosince 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je třetí adventní neděle, tzv. Gaudete. V úterý je památka svaté Lucie, panny a mučednice; ve středu památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Ve středu ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Josefa Kunstmüllera (*1942) z Jiříkovic. Ranní mše svaté v úterý a ve čtvrtek (v 6:50 h) a v sobotu (v 7:00 h) jsou rorátní. Příští neděle je čtvrtá adventní.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl v ČR z minulé neděle vynesl 46.828,- Kč. Veliké poděkování všem, kteří jste se ho zúčastnili a pomohli tak dobré věci. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, jarmark každoročně připravuje.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER   

Pokračuje i dnes (neděle 11. 12.) a příští neděli (18. 12.). Vstupenky bude v tyto dny možné zakoupit po každé mši svaté v knihovně na baroku. Cena je 250,- Kč. Mimo tento čas je možné je rezervovat na listky@kunhuta.cz u p. Pavla Říhy (tel. 725 784 906).

FARNÍ KANCELÁŘ A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ   

V úterý 13. prosince mimořádně nebude úřadovat farní kancelář a nebude ani výuka náboženství (4. – 5. ročník ZŠ).

BIBLICKÁ HODINA   

Bude ve středu od 19:00 h na faře.

STAVĚNÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ, BETLÉMU A VÁNOČNÍ VÝZDOBY 

Bude příští sobotu od 9:00 h. Předem děkuji všem, kteří se na těchto pracích každým rokem podílíte.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ NOVÁK   

Příští neděli (18. 12.) bude po každé mši svaté bude na baroku (ve farním sále) možnost zakoupit (nejen) náboženskou literaturu a kalendáře na rok 2023.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. prosince 2022

 

Neděle

11. prosince

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE (Gaudete)

7:30

Za + Josefa a Annu Chlebečkovy a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Mužátkovu a Šiklovu s prosbou o Boží pomoc ochranu

Úterý

13. prosince

6:50 !

Za živou a + rodinu Černých a oboje + rodiče

Středa

14. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Josefa Kunstmüllera (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Kosárovu

Čtvrtek

15. prosince

6:50 !

Za + rodiče Kuncovy a + sourozence Judovy

Pátek

16. prosince

18:00

Za zemřelé prarodiče z obou stran

Sobota

17. prosince

7:00

Za + tatínka Martina

Neděle

18. prosince

ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za rodiny Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za všechny + z rodin Josefů Petrů z Radňovic s prosbou o Boží milost, hojnost Darů Ducha Svatého a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro jejich živé členy

10:30

Za + Jána a Jozefa Babejových

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply