Farní ohlášky 29. května – 5. června 2022

Farní ohlášky 29. května – 5. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. Dnešní den je také dnem modliteb za sdělovací prostředky. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Adélky Marie Rosolové, Rozárky Matějíčkové a Tomáše Mráze. V pondělí je památka svaté Zdislavy, matky a dobrotitelky lidu; v úterý svátek Navštívení Panny Marie; ve středu památka svatého Justina, mučedníka; ve čtvrtek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v pátek památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Hrubešové (*1947) z Rovného.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice). U mše svaté v 10:30 h bude křest Barborky Přichystalové. Po jejím skončení bude křest Vanessky Dvořákové.

NOVÝ BISKUP BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

Svatý otec František v poledne 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který po dosažení 75 let věku zaslal loni papeži Františkovi svůj abdikační dopis, se dnem jmenování nového brněnského biskupa stává emeritním brněnským biskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti svatých Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla nový biskup ujme kanonického vedení diecéze.

MÁJOVÁ POBOŽNOST   

Dnes v 15:00 h bude poslední letošní májová pobožnost u kapličky ve Studnicích.

PRVNÍ PÁTEK  

Na tento týden připadá první pátek v měsíci červnu, který je zároveň měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večer bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Po mši svaté bude na faře příprava snoubenců.  

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 4. června 2022 hodlají v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou uzavřít církevní manželství Jiří Vopršal a Natálie Atanasiadu, oba bytem Nové Město na Moravě. V další sobotu 11. června 2022 v našem farním kostele uzavřou manželství Charlie Robert Redman z Bristolu (UK) a Daniela Pejchalová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na IV. Kongres o Božím milosrdenství, který se uskuteční ve dnech 10. – 12. června 2022 ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě. V pátek 10. června u mše svaté v 16.00 h zasvětí emeritní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle naši diecézi Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem sobotní mše svaté v 16:00 h bude Mons. Adrian Galbas SAC, arcibiskup – koadjutor v Katovicích. V neděli 12. června u mše svaté v 15:00 h zasvětí tentokrát nově jmenovaný pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner Božímu milosrdenství celou Českou republiku.

PŘEDNÁŠKY KONGRESU SE BUDOU KONAT V KULTURNÍM DOMĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ.

Není nutná registrace, proto prosím využívejme hojně této mimořádné příležitosti k vlastnímu duchovnímu vzdělávání a růstu, zvlášť když se nám naskytla přímo ve farnosti. Svatý Cyprián řekl: „Kde je biskup, tam je církev.“ Proto prosím podpořme kongres také svou účastní na eucharistickém slavení s otci biskupy. Podrobný program kongresu najdete na plakátech ve vývěskách kostela, na webových a facebookových stránkách farnosti a také v tištěné podobě vzadu pod kůrem (u ostatních tiskovin).

VOLBA DO PASTORAČNÍ RADY   

V neděli 26. června 2022 proběhne volba do nově se ustanovující pastorační rady farnosti. Prosíme ty z Vás, kteří by byli ochotni se touto formou na chodu našeho farního společenství podílet, aby kandidaturu oznámili o. Mirovi do příští neděle 5. června 2022.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. května – 5. června 2022

 

Neděle

29. května

VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Josefa Košíka a + rodiče

9:00

Za + Františku a Zdeňka Stahlovi a živou a + rodinu Peňázovu a Stahlovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

31. května

7:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou živou a + rodinu Pohankovu, za + Josefa Košíka a jeho + rodiče

15:00

Kostelíček: Za + Marii Hrubošovou (pohřební)

Středa

1. června

18:00

Za + Jana Ondráčka

Čtvrtek

2. června

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovi

Pátek

3. června

18:00

Za + rodiče Švandovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Švandovou

Sobota

4. června

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Ivu Hájkovou

9:00

Za + Václava Louba, + syny Davida a Václava

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply