Farní ohlášky 7. – 14. listopadu

Farní ohlášky 7. – 14. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí večer je poslední mše svatá na kostelíčku. V úterý je svátek posvěcení Lateránské baziliky, ve středu památka svatého Lva Velikého, papeže; ve čtvrtek svatého Martina, biskupa; v pátek svatého Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

V pátek budu navštěvovat nemocné. Zájemci o návštěvu nemocného v domácnosti se můžou přihlásit v sakristii kostela.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných bude udělena hromadně v pátek u večerní mše svaté v 18:00 h.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. listopadu

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za ty, co se připravují na křest (katechumeny)

10:30

Za Boží lid

Pondělí

8. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK      

Za + rodiče Kučerovy a syny a snachu Marii a Boží pomoc a ochranu

Úterý

9. listopadu

7:00

Za rodinu Kamenských

Středa

10. listopadu

18:00

Za Josefa aAnnu Chlebečkovy a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

11. listopadu

7:00

Na úmysl celebranta

Pátek

12. listopadu

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

13. listopadu

7:00

Za + Stanislava Starého, + manželku Marii a živou a + rodinu

Neděle

14. listopadu

7:30

Na úmysl Svatého Otce

9:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply