Archive 26.8.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 27. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest čtyř dětí: Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové. V pondělí je památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve; v úterý památka Umučení svatého Jana Křtitele. V pátek je světový den modliteb za péči o stvoření. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h uvítáme v naší farnosti jáhna Jiřího Dyčku. V pondělí v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jozefa Kolyveka (*1940) z Nového Města na Moravě.

KONEC PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU

Se začátkem školního roku končí prázdninový režim, takže v neděli opět přibyde mše svatá v 10:30 h zvlášť pro rodiny s dětmi. Výuka náboženství na základních školách a na gymnáziu, biblické hodiny a Lectio divina začnou až začátkem října.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU – ŽEHNÁNÍ AKTOVEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB  

Příští neděli u mše svaté v 10:30 h budeme žehnat aktovky a školní potřeby a vyprosíme si Boží požehnání, pomoc a dary Ducha svatého do právě začínajícího školního roku.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře. Rozvrh výuky bude upřesněn začátkem školního roku, ale v podstatě by se ve srovnání s předešlým rokem měnit neměl.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek odpoledne navštívím nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, v pátek dopoledne navštívím nemocné v domácnostech. V pátek před večerní mší svatou bude obvyklý prvopáteční program (od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V PŘEDKLÁŠTEŘÍ  

Příští sobotu 2. září jste všichni – rodiny i jednotlivci – srdečně zváni na 19. diecézní pouť rodin do Předklášteří u Tišnova. Doprava individuálně po vlastní ose (autem, pěšky, na kole), případně společně vlakem s odjezdem ze stanice Nové Město na Moravě v 8:02 h (rychlíkem přes Žďár). Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 11:00 h bude o. biskup Pavel Konzbul. Od 12:00 h je připraven bohatý duchovní a doprovodný program: vystoupení Horácké muziky, zábavný program pro děti a mládež, prohlídky pivovaru Vorkloster, Podhoráckého muzea a další. Návrat v odpoledních hodinách možný přímým vlakem Os 14908 (13:33 Tišnov → 14:55 NMnM) anebo R 980 Vysočina s přestupem ve Žďáru (14:48 Tišnov → 15:57 NMnM). Bližší informace na plakátu ve vývěsce a farním webu, případně u o. Mira.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 2. září 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě
uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. srpna – 3. září 2023

  

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Pondělí

28. srpna

11:00

Kostelíček: Za † Jozefa Kolyveka (pohřební)

Úterý

29. srpna

7:00

 Volný úmysl

Středa

30. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Škarkovu

Čtvrtek

31. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

1. září

18:00

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ

(Za pomoc a dary Ducha svatého pro všechny žáky a studenty)

Sobota

2. září

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Pia X., papeže; v úterý památka Panny Marie Královny; ve čtvrtek svátek svatého Bartoloměje, apoštola. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest pěti dětí: Dominika Nováka, Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h uzavřou v našem farním kostele manželství Martin Žák z Javorku a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

Úterý

22. srpna

7:00

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Středa

23. srpna

18:00

Za biskupa Josefa Nuzíka

Čtvrtek

24. srpna

7:00

Za Boží lid

Pátek

25. srpna

18:00

Za † Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Sobota

26. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí, na kostelíčku se dnes v 10:30 h uskuteční tradiční pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Ve 14:30 h budou na tom samém místě loretánská litanie a svátostné požehnání. Z pochopitelných důvodů dnes nebude v provozu farní kavárna. Sbírka dnešního dne je určena na stavbu kaple v Radňovicích. V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá proto bude večer v 18:00 h s žehnáním květů a bylin. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ   

V pracovních dnech nadcházejícího týdne budou mše svaté slaveny pouze na kostelíčku!

V sobotu 19. srpna ranní mše svatá nebude!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Václavu Sloukovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (13. 8.) podpořili stavbu radňovické kaple.

NOVÝ JÁHEN V NAŠÍ FARNOSTI   

Začátkem září nastoupí do pastorace v naší farnosti posila – jáhen Jirka Dyčka, blanenský rodák, který doposud působil ve farnosti Velké Meziříčí. Ve farnosti jej uvítáme v neděli 3. září u mše svaté v 9:00 h.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

Letos mimořádně nevyjde farní časopis Kunhuta u příležitosti poutě, ale o týden později. Je to z důvodu konání Světových dnů mládeže v Lisabonu, kterých se někteří z nás účastnili, a které budou také jedním z ústředních témat srpnového vydání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Ing. Martin Žák z Javorku u Sněžného a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Z důvodu konání bohoslužeb na kostelíčku v tomto týdnu neproběhne pravidelný úklid farního kostela.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 27. srpna 2023

  

Neděle

13. srpna

19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Farní kostel:

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti 

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé a † obyvatele našeho města a za uzdravení bratra po těžkém úrazu)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Úterý

15. srpna

18:00

Kostelíček:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (Za Boží lid)

Středa

16. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † rodiče Vlčkovy

Čtvrtek

17. srpna

7:00

Kostelíček:

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Pátek

18. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † Marii a Josefa Krejčových z Pohledce

Sobota

19. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme svátek Proměnění Páně. V úterý je památka svatého Dominika, kněze; ve středu svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve čtvrtek svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; v pátek památka svaté Kláry, panny. V sobotu v 11:00 bude křest malé Laury Janecké. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

POUŤ NA KOSTELÍČKU 

Příští neděli 13. srpna srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně a prezident diecézní charity. Ve farním kostele bude mše svatá pouze ráno v 7:30 h. Sbírka bude i letos určena na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 bude na Kostelíčku slavnostní požehnání. V den pouti nebude v provozu farní kavárna.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST 

Prosíme skupinu mužů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I letos děkujeme za každou další posilu, zvlášť z řad mladých. Sraz v sobotu 12. srpna v 17:00 h na Kostelíčku.  Veliké poděkování patří všem, kdo se účastnili čtvrtečního úklidu.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

Budou jako obvykle, kromě úterý, kdy ranní mše svatá v 7:00 nebude!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. srpna – 13. srpna 2023

  

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Úterý

8. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Středa

9. srpna

18:00

Volný úmysl

Čtvrtek

10. srpna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

11. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Trödlerovu, Pálkovu a Horňasovu a na úmysl

Sobota

12. srpna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. srpna

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé

a † obyvatele našeho města)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz