Farní ohlášky 12. – 19. prosince 2021

Farní ohlášky 12. – 19. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je třetí adventní. V pondělí je památka svaté Lucie, panny a mučednice; v úterý svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Tento týden v naší i v okolitých farnostech proběhne adventní duchovní obnova zaměřená na osobnost svatého Josefa, kterého rok se chýlí ke konci. Tematické homilie budou součástí večerních bohoslužeb od pondělí do pátku vždy v 18:00 h. Jejich rozpis najdete na plakátku a také na stránkách farnosti. Srdečně zveme a zároveň prosíme: upozorněte své známé, zvlášť ty z jiných farností, že V TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ!

MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  

Jelikož zde bude v pracovní dny každý den s jiným tématem jiný kazatel (a zároveň celebrant), využijte půl hodiny před každou mší svatou (kromě pátku) přítomnost „cizího“ zpovědníka ke svátosti smíření. I když se bude (jako obvykle) zpovídat i v týdnu před Vánocemi, nenechávejme si zpověď na poslední chvíli. V případě náhlého výpadku zpovídajících kněží se tak můžeme vyhnout frontám před zpovědními místnostmi.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ  

V pátek v 16:30 h na faře, poslední v tomto roce.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

Jako obvykle v pátek po mši svaté (tedy v 18:45 h) ve farním kostele. Další setkání bude až po novém roce.

STAVĚNÍ BETLÉMU   

Betlém se ve farním kostele bude stavět v sobotu od 9 hod.

POMOC PŘI ÚKLIDU SNĚHU   

V případě intenzivnějšího sněžení uvítáme každou pomocnou ruku při odhrnování sněhu kolem kostela. Předem děkujeme všem, kdo – když jim to čas a povinnosti alespoň trochu dovolí – přispějí svou pomocí. 

SYNODA 2021–2023   

Již začala práce v jednotlivých skupinkách. Zájemci, kteří by se chtěli dodatečně připojit, můžou kontaktovat farního koordinátora P. Josefa Krupicu (j.krupica@centrum.cz, tel. 603 755 468). Na nástěnce pod věží kostela je zveřejněno všech 10 synodálních otázek (okruhů) i s jednotlivými podotázkami. Ti, kdo by chtěli do synodální diskuze přispět vlastním nápadem, postřehem či poznámkou, můžou je zapsat na papír a vložit do zvláštní schránky v zadní části kostela. Farní koordinátor je následně předá k zapracování příslušné (tematicky nejbližší) skupince.

ÚKLID KOSTELA  

Službu mají tento týden p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. prosince 2021

 

Neděle

12. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. prosince

18:00

Za + Martina Žajglu

Úterý

14. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Itu Pokornou (pohřební)

18:00

Za + rodiče a bratry Fričovy

Středa

15. prosince

18:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manžele Krátkých a + sourozence Jiřinu a Ladislava

Čtvrtek

16. prosince

18:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

17. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Annu Andrlovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Poulovy

Sobota

18. prosince

7:00

Za duše v očistci (rorátní)

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply