Farní ohlášky 21. – 28. listopadu 2021

Farní ohlášky 21. – 28. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme neděli Krista Krále, poslední v uplynulém liturgickém roku. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí. V pondělí je památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve středu je památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; ve čtvrtek nezávazná památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté požehnáme adventní věnce.

SYNODA 2021–2023   

Ve středu v 18:45 h (tj. po večerní mši svaté) jste všichni srdečně zváni do farního kostela na setkání, u kterého bude představeno 10 diskusních témat synodu 2020–2021 a plán práce jednotlivých skupinek. Ti, kteří se chtějí aktivně zapojit do synodálního procesu, ve kterém má Boží lid možnost spolupodílet se na životě církve, budou se moci připojit se k již existujícím diskusním skupinkám. Farním moderátorem a koordinátorem diskusních skupinek je P. Josef Krupica (j.krupica@centrum.cz), na kterého se můžete s případnými dotazy obrátit.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Po skončení bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu.

NOVÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ  

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Pro ostatní akce (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

 

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

22. listopadu

18:00

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku a Boží ochranu a pomoc

pro živou rodinu

Úterý

23. listopadu

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Středa

24. listopadu

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

25. listopadu

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za pokoj pro rodinu Pham a za + předky

Pátek

26. listopadu

18:00

Za + Martina Žajglu

Sobota

27. listopadu

7:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a živou a + rodinu Německých

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply