Farní ohlášky 8. – 15. ledna 2023

Farní ohlášky 8. – 15. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. Mše v týdnu budou jako obvykle. V pátek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miloše Lukeše (*1971) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

NOVOROČNÍ KONCERT

Srdečně zveme na Novoroční koncert mužského pěveckého sboru Novocantus a instrumentálního souboru Corpora Fidium Intenta, který se uskuteční ve farním kostele dnes v 17:00 h. Zazní Missa Pastoralis in C Bohemica Josefa Schreiera, vánoční skladby českých i zahraničních skladatelů, ale také písně lidové. Pod taktovkou Františka Ostrého se představí sólisté Iva Kružíková (mezzosoprán), Zdeněk Doležal (tenor) a Ondřej Loub (baryton). Vstupné je dobrovolné.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu mé účasti na kněžském formačním setkání nebudu v úterý v úředních hodinách k zastižení ve farní kanceláři. Kontaktovat mne během dne bude možné telefonicky.

BIBLICKÁ HODINA 

První biblická hodina v tomto roce bude ve středu v 19:00 h. Ještě před ní v cca 18:35 setkání organizátorů soutěže na farním plesu.

XVI. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Tříkrálový koncert, který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky, se uskuteční v našem farním kostele příští neděli 15. ledna 2023 od 17 hodin. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Všichni jste srdečně zváni!

EXODUS 90

Pro všechny muže, kteří by rádi zapracovali na zvládnutí sebe sama, na osvobození se od malých závislostí, na posílení identity jako otce, manžela, muže podle Boží Vůle a rádi by tak prohloubili svůj duchovní život je určeno 90-denní duchovní cvičení Exodus 90. UPOZORNĚNÍ: Cvičení začíná již toto pondělí 9. ledna!!! Bližší informace najdete na stránkách https://www.exodus90.cz/.

CENY DO SOUTĚŽE NA FARNÍM SPOLEČENSKÉM VEČERU  

Společenský večer farnosti se blíží, a tak prosíme všechny dárce a sponzory, kteří by chtěli věnovat ceny do soutěže, aby je přinesli od středy do pátku, nejlépe v úředních hodinách (tj. 9:00 – 17:00 h) na faru.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. ledna 2023

 

Neděle

8. ledna

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

7:30

Za † Jiřího Svobodu, † Karla Kince a † rodiče Kincovy a Svobodovy

9:00

Za Boží lid

10:30

Za dar víry pro děti a vnoučata a za Boží požehnání pro jejich rodiny

Úterý

10. ledna

7:00

Za † emeritního papeže Benedikta XVI.

Středa

11. ledna

18:00

Za † rodiče Pustinovy, + manžela Rostislava Pečka a + Josefa Pustinu

Čtvrtek

12. ledna

7:00

Za † manžele Prášilovi a rodinu Janíčkovu

Pátek

13. ledna

13:00

Kostelíček: Za † Miloše Lukeše (pohřební)

18:00

Za + rodiče Librovy a živou a + rodinu

Sobota

14. ledna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

15. ledna

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Bukáčkovu a Peringerovu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply