FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. SRPNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí, na kostelíčku se dnes v 10:30 h uskuteční tradiční pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Ve 14:30 h budou na tom samém místě loretánská litanie a svátostné požehnání. Z pochopitelných důvodů dnes nebude v provozu farní kavárna. Sbírka dnešního dne je určena na stavbu kaple v Radňovicích. V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá proto bude večer v 18:00 h s žehnáním květů a bylin. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ   

V pracovních dnech nadcházejícího týdne budou mše svaté slaveny pouze na kostelíčku!

V sobotu 19. srpna ranní mše svatá nebude!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Václavu Sloukovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (13. 8.) podpořili stavbu radňovické kaple.

NOVÝ JÁHEN V NAŠÍ FARNOSTI   

Začátkem září nastoupí do pastorace v naší farnosti posila – jáhen Jirka Dyčka, blanenský rodák, který doposud působil ve farnosti Velké Meziříčí. Ve farnosti jej uvítáme v neděli 3. září u mše svaté v 9:00 h.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

Letos mimořádně nevyjde farní časopis Kunhuta u příležitosti poutě, ale o týden později. Je to z důvodu konání Světových dnů mládeže v Lisabonu, kterých se někteří z nás účastnili, a které budou také jedním z ústředních témat srpnového vydání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Ing. Martin Žák z Javorku u Sněžného a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Z důvodu konání bohoslužeb na kostelíčku v tomto týdnu neproběhne pravidelný úklid farního kostela.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 27. srpna 2023

  

Neděle

13. srpna

19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Farní kostel:

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti 

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé a † obyvatele našeho města a za uzdravení bratra po těžkém úrazu)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Úterý

15. srpna

18:00

Kostelíček:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (Za Boží lid)

Středa

16. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † rodiče Vlčkovy

Čtvrtek

17. srpna

7:00

Kostelíček:

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Pátek

18. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † Marii a Josefa Krejčových z Pohledce

Sobota

19. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply