Farní ohlášky 22. – 29. ledna 2022 (aktualizované)

Farní ohlášky 22. – 29. ledna 2022 (aktualizované)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 3. v liturgickém mezidobí a je zároveň nedělí Božího slova. Dnešní sbírka půjde na tisk bible. V úterý je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek obrácení svatého Pavla, apoštola, ve čtvrtek památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, v sobotu památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v tomto kalendářním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SLOVO BISKUPA PAVLA KE 2. KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB

„V druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.“         

 Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský

SPOLEČENSKÝ VEČER NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI

V sobotu se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskuteční I. společenský večer novoměstské farnosti. Začátek je v 19:30 h.

VOLNÉ VSTUPENKY   

Na farní ples se nově uvolnilo několik málo vstupenek, které jsou k dispozici. Zájemci kontaktujte prosím p. Pavla Říhu (pavel.riha@centrum.cz, tel. 725784906).

SLADKÉ PEČIVO NA FARNÍ PLES 

Prosíme hospodyňky, které by byly ochotné napéct na ples sladké pečivo (nejlépe takové, které vydrží skladování i mimo lednici), aby je donesli do kulturního domu v sobotu dopoledne mezi 9.00 h – 10.00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. ledna 2023

 

Neděle

22. ledna

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

(Neděle Božího slova)

7:30

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu, Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Úterý

24. ledna

7:00

Za svaté kněze, řeholní a duchovní povolání

Středa

25. ledna

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

26. ledna

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za živé a + věřící a kněze děkanátu a na úmysly koncelebrantů)

Pátek

27. ledna

18:00

Za + rodiče Čermákovy a jejich + děti

Sobota

28. ledna

7:00

Za + Aleše Hrdinu a na úmysl

Neděle

29. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a + sourozence

9:00

Na poděkování za 40 let života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply