Farní ohlášky 5. – 12. února 2023

Farní ohlášky 5. – 12. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky. V pondělí je památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; v pátek památka svaté Scholastiky; v sobotu památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Sobotní památka Panny Marie Lurdské je zároveň Světovým dnem nemocných. V této souvislosti budu v úterý od 14:00 h navštěvovat nemocné na penzionu na Žďárské ulici se svátostí nemocných. Mše svatá na penzionu bude v 16:00 h. Ve farním kostele bude udělována svátost nemocných všem zájemcům v sobotu u ranní mše svaté v 7:00 h.

VOLNÁ POZICE VRCHNÍ SESTRY/KOORDINÁTORA DOMÁCÍHO HOSPICE BARBORKA   

Zajímá vás oblast paliativní péče a chcete dělat práci, která je plná nových výzev? Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou hledá kolegu, resp. kolegyni na převzetí štafety ve vedení dobře fungujícího Domácího hospice Barborka. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách charity.

POUŤ KE HROBU SVATÉ KUNHUTY 

Římskokatolická farnost svaté Kunhuty v Nedvědici zve na farní pouť k hrobu svaté Kunhuty do katedrály v Bamberku se zastávkou v Norimberku a to v sobotu a v neděli 24. – 25. června 2023 s duchovním doprovodem Mons. Jana Peňáze. Cena je 2.400,- Kč + € 44,- za ubytování. Kontakt na pořadatele pro přihlášení na nástěnce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

MODLITBA ZA MÍR – MEDJUGORSKÝ DUCHOVNÍ VEČER 

Organizace Mary’s Meals Česká republika zve na Modlitbu za mír – Medjugorský duchovní večer, který se bude konat v sobotu 11. února 2023 od 16.00 h v kostele u minoritů v Brně.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. února 2023

  

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za † Marii Olišarovou, † manžela Františka a † sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. února

7:00

Za † manžele Fuksovy a Fabíkovy

16:00

DSPS Žďárská (Za nemocné)

Středa

8. února

18:00

Za † Jiřího Kučeru

Čtvrtek

9. února

7:00

Za † rodiče Kuchtovy, za živou a † rodinu Kuchtovu

Pátek

10. února

18:00

Za † Marii a Josefa Krejčovy z Pohledce

Sobota

11. února

7:00

Za † Václava Okurku

(Mše svatá s udělováním svátosti nemocných)

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply