Farní ohlášky 27. března – 3. dubna 2022

Farní ohlášky 27. března – 3. dubna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je čtvrtá postní neděle. Po poslední mši svaté bude křest malé Josefínky Dvořákové. Příští neděle je pátou postní. U mše svaté v 9:00 h proběhne 3. skrutinium našich katechumenů.

KŘÍŽOVÉ CESTY A RŮŽENEC ZA MÍR   

Pobožnosti křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 h pod vedením ministrantů a v neděli v 15:00 h. Dnešní křížovou cestu vede společenství modliteb otců. Každý den v 18:30 h je možné se připojit ve farním kostele k modlitbě růžence za mír na Ukrajině.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 31. března se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ke svátosti smíření bude vzhledem k prvnímu pátku možné přistoupit také ve čtvrtek odpoledne v čase 15:30 – 17:00 h. Zpovídá otec František Koukal z Obyčtova a otec Sylwester Jurczak z Fryšavy. V týdnu lze přistoupit ke svátosti smíření před (případně i po) každé mši svaté.

PRVNÍ PÁTEK   

V úterý odpoledne navštívím klienty DSPS na Žďárské, v pátek dopoledne pátek navštívím nemocné. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

HISTORIA MAGISTRA VITAE 2022

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II (Zámek) srdečně zve na cyklus přednášek z historie, architektury a dějin umění v sobotu 2. dubna v 18:00 h (Ing. arch. Zdeněk Chudárek: Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v letech 1994 až 2010) a v sobotu 9. dubna v 18:00 h (Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.: Modely a kresby, aneb jak projektoval barokní architekt). Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Přednášky budou probíhat v Klášteře v křížové chodbě. Vstupné dobrovolné.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V JÁMÁCH A SLAVKOVICÍCH

Farnost Jámy zve na postní duchovní obnovu ve dnech 1. – 3. dubna (pátek, sobota, neděle). Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. března – 3. dubna 2022

 

Neděle

27. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Ondráčkovi, dceru, 3 syny,

Boženu Koutnou a Bohumila Novotného

9:00

Za + rodiče Hadačovi a + dva syny

10:30

Za Boží lid

Úterý

29. března

7:00

Za rodiče Cermanovy a dceru Lidmilu

Středa

30. března

18:00

Za + Michala Ondreičku, + manželku Františku,

+ zetě Petra a Jozefa a + vnuka Petra

Čtvrtek

31. března

8:30

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za + Jaroslava Pohanku

Pátek

1. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Potměšilovu, duše v očistci,

za dceru a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Sobota

2. dubna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů,

Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. dubna

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Svobodu a živou a + rodinu

9:00

Za + P. Jozefa Košťáka SDB

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply