POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 – ORGANIZAČNÍ POKYNY

POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 – ORGANIZAČNÍ POKYNY

4:45 – sraz na parkovišti u Billy, kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko, v 5 hod odjezd.

Prosím všechny o dochvilnost, lepší aby čekal jednotlivec na autobus než plný autobus na jednotlivce.

Vstup na Slovensko je umožněn pouze těm, kteří mají ukončené očkování (tzn. 14 dní po druhé dávce nebo po jednodávkové vakcíně proti Covidu). Slováci neuznávají nic jiného. Před nástupem do autobusu budu od každého vyžadovat, aby se prokázal platným potvrzením o ukončeném očkování (předejdeme tím případným problémům na hranicích) – v mobilu nebo vytištěný.

Dále je třeba mít u sebe v mobilu nebo v tištěné verzi vyplněný příjezdový formulář na Slovensko.  Formulář naleznete a vyplníte na www.korona.gov.sk/eHranica.

Během jedné delší přestávky bude možné u řidiče zakoupit kávu, čaj, pivo. Cestou v autobuse budete formou přednášek seznámeni s historií zjevení na Turzovce a s důležitými momenty, které se tu během let staly. Přednášky budou proloženy modlitbou růžence, zpěvem, duchovním programem.

Plánovaný příjezd do Turzovky kolem 9:15 hod. Lesní pěšinkou půjdeme do kopce kolem kaple Panny Marie Královny Míru do nového kostela Panny Marie Matky Církve, kde bude v 11 hod. mše svatá.  Pokud stihneme, tak se můžeme zúčastnit i Mariánského večeřadla v původní kapli – rozjímání na první sobotu v měsíci.

Prosím POZOR!!! Každý účastník je povinen s sebou mít roušku a při mši svaté mít zakrytá ústa a nos (dle slov místního pana faráře také zbytečně nekašlat na okolostojící 😊)

Autobus nemůže vyjet nahoru k bazilice. Kdo nepůjde pěšky do kopce (ze zdravotních či osobních důvodů), tomu zajistíme odvoz nahoru místním dopravcem – poplatek za jednu cestu je 1,50 EURO nebo 4O Kč za osobu. Kdo ví, že bude chtít zajistit dopravu, ať se mi ozve, abych to stihl zamluvit.

Během volného rozchodu – možno zúčastnit se mše svaté v 11. a ve 14. hod., navštívit 4 zázračné prameny, které zde vytryskly v souvislosti se zjeveními, možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo se v soukromí během dne pomodlit v původní kapli. Nákup upomínkových předmětů je možné platit jak v českých korunách, tak i v euru. Pozor, vodu v kanystrech a v bandaskách si budete muset nést dolů k autobusu sami!!!

V 15 hod. pěší odchod dolů z kopce ke kostelu v Korni, kde bude čekat autobus. Kdo nepůjde pěšky, pojede dolů kyvadlovou dopravou (stejně jako nahoru). Předpokládaný návrat po 20 hod.

S sebou si vezměte kancionál, kapesné dle vlastního uvážení, svačinu na celý den, vhodné oblečení a obuv (dle předpovědi počasí), dobrou náladu. Kdo ještě nezaplatil, tak v hotovosti během cesty.

Pojištění na cestu není zahrnuto v ceně. Prosím zařiďte si každý sám (kolem 20 Kč na den).

V případě dotazů se ozvěte. Děkuji a těším se na společné putování k Panně Marii.

Václav Šustr

Tel.: 777 640 961

e-mail: vaclav.sustr@post.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply