FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 18. DUBNA 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 18. DUBNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Dnešní misijní jarmark se vzhledem k počasí přesouvá na baroko v původním čase 8:30 – 14:00 h Všichni jste srdečně zváni! Děkujeme také všem, kteří jste v tomto týdnu přispěli do potravinové sbírky na Ukrajinu.

CHVÁLY 4G  

Srdečně zveme na modlitební setkání a Večer chval s projektem Chvály 4G od 18:00 h do farního kostela. Pobožnost křížové cesty, která bývala tradičně na Květnou neděli, bude v Radňovicích letos výjimečně na Velký pátek ve 13:00 h.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí a úterý bude k dispozici 5, ve středu 4 kněží. V pondělí od 13:00 do 15:00 h budu navštěvovat se svátostí smíření nemocné v DSPS na Žďárské, v úterý dopoledne navštívím ty nemocné v domácnostech, které jsem nenavštívil k prvnímu pátku. Prosím o jejich nahlášení.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zvu ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Prosím o nahlášení zájemců vedoucímu ministrantů Ondrovi Smetanovi do úterý 12. dubna. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM  

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž v čase od 16:30 do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

10. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + rodiče Kuncovi, živou a + rodinu Kuncovu a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. dubna

18:00

Za rodinu Suchomelovu a Františka Joukla

(původní úmysl z 14. dubna ráno)

Úterý

12. dubna

18:00

Za + Ludmilu Malou, + manžela a + syna Jiřího

Středa

13. dubna

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy, a + děti

ZELENÝ ČTVRTEK

14. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

15. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (Velikonoční obřady)

BÍLÁ SOBOTA

16. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

SE KŘTEM DOSPĚLÝCH  (Za Boží lid)

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za + Františka Sýkoru, + sestru a rodiče, + manžele Caltovi a Stejskalovi

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Trojanovu

10:30

Za Boží lid

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

18. dubna

8:00

(Za + Jiřího Svobodu a + rodiče Svobodovy a Kincovi)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz
Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply