Farní ohlášky 3. – 10. dubna 2022

Farní ohlášky 3. – 10. dubna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je pátá postní neděle. Příští je tzv. Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. V úterý ve 14:30 h ve bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Jaroslavy Lukešové a ve čtvrtekten samý čas pohřební mše svatá paní Vlasty Dostálové.

SBÍRKA TRVANLIVÝCH POTRAVIN PRO UKRAJINU   

Novoměstská farnost se připojuje k iniciativě žďárských farností ve sbírce trvanlivých potravin pro Ukrajinu. Potraviny a jiné věci denní potřeby můžete přinést (nejlépe již v krabicích tzv. „banánovkách“) od pondělí do pátku (4. – 8. dubna 2022) vždy v čase 16:00 – 17:00  na novoměstskou faru. Seznam vhodných a nevhodných darů najdete na nástěnce a na farním webu. Dary se odvezou nákladním autem do farností Chust a Bohdan na Ukrajině, kde je řeckokatoličtí kněží budou distribuovat do oblastí přímo zasažených válkou. Část proviantu bude poskytnuta ukrajinské armádě.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční na Květnou neděli 10. dubna 2022 v čase 8:30 – 14:00 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout, přineste na faru (na baroko) v sobotu 9. dubna mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla. Letos bude na jarmarku také stánek s prezentací Domova se speciálním režimem Pomněnka, který bude v našem městě sloužit především lidem s Alzheimerovou chorobou.

CHVÁLY 4G NA KVĚTNOU NEDĚLI  

Projekt Chvály 4G a římskokatolická farnost zvou na modlitební setkání a Večer chval, které se uskuteční na Květnou neděli v 18:00 h v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Všichni jste srdečně zváni! Prosím POZOR, křížová cesta na Květnou neděli nebude!

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Zveme naši mládež na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem, kde se můžete obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek a nových kamarádství. Setkání se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8:00 h. Akce je určená pro mládež brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací o průběhu na facebookové události a webu https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

PŘIHLÁŠKY DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE  

V brněnské diecézi jsou letos 4 přihlášky do kněžského semináře. Jedna z nich je z našeho žďárského děkanátu. Prosíme a zároveň děkujeme za Vaše modlitby o nová kněžská a řeholní povolání.

BIŘMOVÁNÍ 2022  

Svátost biřmování bude v naší farnosti udělována v sobotu 24. září 2022 v 10:00 h otcem biskupem Vojtěchem.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

3. dubna

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Svobodu a živou a + rodinu

9:00

Za + P. Jozefa Košťáka SDB

10:30

Za Boží lid

Úterý

5. dubna

7:00

Za + Davida Hotárka a + Vladimíra Tlustoše

14:30

Kostelíček: Za + Jaroslavu Lukešovou (pohřební)

Středa

6. dubna

18:00

Za duše v očistci a trpící děti migrantů

Čtvrtek

7. dubna

7:00

Za rodinu Kučerovu a děti

a + Vlastu Viktorovu a Antonína Beránka

14:30

Kostelíček: Za + Vlastu Dostálovou (pohřební)

Pátek

8. dubna

18:00

Za + Václava, Jiřího, Josefa, Ludvíka a Marii Kučerovi

Sobota

9. dubna

7:00

Na poděkování za 42 let společného života

Neděle

10. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + rodiče Kuncovi, živou a + rodinu Kuncovu a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply