Farní ohlášky 7. – 14. února 2021

Farní ohlášky 7. – 14. února 2021

Dnes slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Ve Tříkrálové sbírce se v Novém Městě na Moravě a okolitých obcích vybralo 122.578,- Kč, v samotném Novém Městě to bylo 60.997,- Kč. Kasička v našem farním kostele – přestože účast na bohoslužbách je omezená defacto na minimum – se na této sumě podílela částkou úžasných 24.477,- Kč. V této nelehké době je to malý zázrak. Ještě jednou veliké díky všem dárcům!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Ve středu v 18.45 h zvu rodiče žáků 3. ročníků, kteří letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, na krátké setkání ve farním sále na Baroku.

KONEC VLKA – Lístky na mše svaté na neděli 14. února 2021 budou k dispozici v sakristii a na faře, avšak přednostně pro ty, kteří se na nedělní mši svatou letos nedostali. Prosím pozor! Od příští neděli končí papírový místenkový systém VLK!

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY – Od Popeleční středy (17. února 2021 a to včetně) jej nahradí on-line přihlašování na bohoslužby. Hlavním důvodem je, aby v postní době (ale i po ní) mělo možnost účasti na nedělní mši svaté co nejvíc farníků. Systém přihlašování je jednoduchý a intuitivní. ZDE je potřeba vybrat termín bohoslužby, zadat počet účastníků – členů rodiny (limit je stanoven na 6 osob na jedno přihlášení, pro víc lidí je potřeba další přihlášení), váš e-mail a mobilní telefonní číslo. O potvrzení rezervace budete informování SMS zprávou. Zrušit ji bude možné rovněž on-line a to do 24 hodin před konáním bohoslužby.

PROSÍM, V CELÉ POSTNÍ DOBĚ PŘIHLAŠUJTE SEBE A SVOU RODINU PROZATÍM POUZE NA JEDNU MŠI SVATOU! V PŘÍPADĚ, ŽE ZBYDOU ANEBO SE UVOLNÍ MÍSTA, BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT SE DODATEČNĚ.

Přihlašování je možné již nyní (testovací režim) a to na následující dny: Popeleční středa, 1. až 5. neděle postní a Slavnost svatého Josefa. Na mše svaté v pracovních dnech (pondělí–sobota) rezervace není potřebná, proto (je-li to alespoň trochu možné) využívejte i této možnosti účasti na liturgii. Výjimka z registrace zůstává v platnosti pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty a 3 osoby od zadavatele mešní intence.

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ SENIORŮ – Pokud jde o starší lidi a ty, kteří internet nepoužívají a které nemá kdo ke mši svaté zaregistrovat, ať zavolají anebo přijdou osobně na faru, kde budou zaregistrováni.

ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVĚJŠÍ MUTACE KORONAVIRU – Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v souvislosti s nakažlivější mutací koronaviru prosíme o ještě důkladnější dodržování všech hygienických předpisů: správné nošení roušek, používání dezinfekce, a především dodržování 2metrových rozestupů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby i členové jedné domácnosti seděli v lavicích vedle sebe nanejvýš po dvou a aby se maximálně využila celá plocha kostela (včetně Černé kaple).

Svátost smíření a ostatní svátosti budou poskytnuty na základě předchozí domluvy. Neváhejte mě kontaktovat!

O. Miro Kulifaj, administrátor

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

7. – 14. února 2021

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Pondělí

8. února

18:00

Za + Filoménu Kuchtovou a živou a zemřelou rodinu Kuchotovu

Úterý

9. února

7:00

Za živou a + rodinu Jaitnerovu a Vybíralovu

Středa

10. února

18:00

Za živou a + rodinu Nábělkovu a Miluškovu

Čtvrtek

11. února

7:00

Za manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

12. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

13. února

7:00

Za + Ľudovíta, Máriu a Mariána Vavríkových

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

     
Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply