Archive 4.5.2024

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. KVĚTNA 2024

5. – 12. května 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou velikonoční neděli. Dnešní sbírka je určená na pronásledované křesťany na Blízkém Východě i jinde. Po mši svaté zveme do farní kavárny a v 15:00 k májové pobožnosti u kapličky v Jiříkovicích. V pondělí je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; ve středu památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, úterní mše svatá je v latinském jazyce, středeční mše svatá v 18:00 bude z vigilie Slavnosti Nanebevstoupení Páně (tedy s platností pro následující den). Příští neděle je sedmá velikonoční, májová pobožnost bude v tento den u kapličky v Maršovicích.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří mládeži z naší farnosti za přípravu včerejšího děkanátního setkání mládeže, jáhnu Jiřímu za organizaci a mladým za osobní svědectví o životě víry

POUŤ DO MORAVSKÉHO KRASU VE STŘEDU 8. KVĚTNA  

Navštívíme Adamov, Sloup, Křtiny a Blansko. Odjezd v 7:00 z parkoviště u supermarketu BILLA, návrat kolem 17:00. Svačinu sebou. Ještě je několik volných míst, je možné se zapsat v sakristii. Ve středu z důvodu poutě nebude večerní biblická hodina.

SVATODUŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Ve dva následující čtvrtky (9. a 16. května) vždy v 18:00 se uskuteční svatodušní duchovní obnova s promluvou a adorací. Vede jáhen Jiří Dyčka. Bližší informace na plakátcích a farním webu. Ve čtvrtek zároveň začíná devítidenní příprava (novéna) ke slavnosti Seslání Ducha Svatého.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK   

Příští neděli 12. května dopoledne se na farním dvoře uskuteční již tradiční Jarní misijní jarmark. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji a podpořit tak dobrou věc, přineste prosím na faru v sobotu 11. května v čase mezi 15:00 a 17:00. Výtěžkem z jarmarku podpoříme Papežská misijní díla. Pro bližší informace (např. co se hodí a co ne) kontaktujte prosím p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471). V den konání jarmarku mimořádně nebude farní kavárna!

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. května 2024

 

Neděle

5. května

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Trödlerovu a Kopřivovu

9:00

Za † rodinu Loubovu a Kromíchalovu

10:30

Za † rodiče Bohumila a Libuši Lukáškovy a za živou a † rodinu Lukáškovu

Úterý

7. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

8. května

Státní svátek

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Za † P. Karla Fialu a † P. Jaroslava Svobodu a za všechny živé i † kněze žďárského děkanství)

Čtvrtek

9. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Za † Gertrudu Fukovu a † Evžena Brůžu

Pátek

10. května

14:30

Kostelíček: Za † Věru Strachotovou (*1961) (pohřební)

18:00

Za † Marii Kabrdovu a živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

10:00

Kostelíček: Za † Josefa Janů

(pohřební)

Neděle

12. května

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Na úmysl dárce

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz