FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. 3. 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. 3. 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je třetí postní neděle. V pátek je slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je čtvrtou nedělí postní

Dnes po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Emilie Laštovičkové a Josefa Hanycha. Ve středu v 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Marii Marečkovou. Příští neděli bude křest malé Josefínky Dvořákové.

CELONOČNÍ ADORACE ZA MÍR A 24 HODIN PRO PÁNA   

Z pátka na sobotu (25. – 26. března) zveme k celonoční adoraci za mír. Začínáme pobožností křížové cesty v pátek v 17:20 h, končíme v sobotu ranní mší svatou v 7:00 h. Adorace je součástí iniciativy 24 hodin pro Pána, která se koná v duchu výzvy papeže Františka z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. Plánované setkání biřmovanců v pátek večer proto nebude. Kompletní program najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

ZASVĚCENÍ RUSKA A UKRAJINY NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 

V ten samý den (tj. pátek 25. března) od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

UVOLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Vzhledem k dalšímu uvolnění protiepidemických opatření nejsou od pondělí 14. března u bohoslužeb povinné respirátory. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k návratu do kostelů, fyzické účasti na bohoslužbách a svátostech, zvláště pak svátosti smíření. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje a znovu bude umožněno přijímat eucharistii do úst. Nejpozději od Velikonoční vigilie by se měla vrátit do kostelních kropenek svěcená voda.

POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM V NOUZI  

Otec biskup Vojtěch se v současné uprchlické krizi na všechny věřící obrací s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“ Vyzývá nás, abychom se všude tam, kde je to možné, postarali o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu v době, kdy si sami nemohou pomoci. Podle možností jim nabídněme přístřeší v našich domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme pomoc a doprovázení. Je potřeba počítat s tím, že tato pomoc může být dlouhodobá. Celé znění listu biskupa Vojtěcha najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti. Vítané jsou a budou také pracovní nabídky. Na faře v prostorách pastoračního centra již našla zázemí rodina z Charkova (maminka a dvě děti), další rodinu očekáváme.

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Sbírka na organizaci setkání mládeže vynesla 50.069,- Kč. Veliké Pán Bůh zaplať! 

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

20. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Jinka a rodiny Jinkovy, Harvánkovy

a Ševelovy

9:00

Za živou a + rodinu Dlabačovu a Remarovu

10:30

Za + Jiřího Šustra, + rodiče a živou rodinu

Úterý

22. března

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Mirku Veselskou

Středa

23. března

14:30

Kostelíček: Za + Marii Marečkovou (pohřební)

18:00

Za + Ludvíka a Marii Kučerovi

Čtvrtek

24. března

7:00

Na úmysl celebranta

Pátek

25. března

18:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Novotnou

Sobota

26. března

7:00

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

Neděle

27. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Ondráčkovi, dceru, 3 syny, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného

9:00

Za + rodiče Hadačovi a + dva syny

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply