FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. SRPNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme svátek Proměnění Páně. V úterý je památka svatého Dominika, kněze; ve středu svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve čtvrtek svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; v pátek památka svaté Kláry, panny. V sobotu v 11:00 bude křest malé Laury Janecké. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

POUŤ NA KOSTELÍČKU 

Příští neděli 13. srpna srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně a prezident diecézní charity. Ve farním kostele bude mše svatá pouze ráno v 7:30 h. Sbírka bude i letos určena na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 bude na Kostelíčku slavnostní požehnání. V den pouti nebude v provozu farní kavárna.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST 

Prosíme skupinu mužů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I letos děkujeme za každou další posilu, zvlášť z řad mladých. Sraz v sobotu 12. srpna v 17:00 h na Kostelíčku.  Veliké poděkování patří všem, kdo se účastnili čtvrtečního úklidu.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

Budou jako obvykle, kromě úterý, kdy ranní mše svatá v 7:00 nebude!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. srpna – 13. srpna 2023

  

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Úterý

8. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Středa

9. srpna

18:00

Volný úmysl

Čtvrtek

10. srpna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

11. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Trödlerovu, Pálkovu a Horňasovu a na úmysl

Sobota

12. srpna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. srpna

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé

a † obyvatele našeho města)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply