Farní ohlášky 26. prosince – 2. ledna

Farní ohlášky 26. prosince – 2. ledna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek svaté rodiny. Ve mších svatých obnovíme manželské sliby. V pondělí je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; v úterý Svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek končí občanský rok; v sobotu je zasvěcený svátek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Příští neděle je 2. nedělí po Narození Páně.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení o Vánocích: dárcům a stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, Martině Trödlerové a scholičce, ministrantům, akolytům, Lidušce Malé za květinovou výzdobu, Vítku Německému za vánoční video. Osobitě bych chtěl poděkovat všem členům ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, která zazněla o půlnoční mši svaté, zvláště pak sbormistryni Jarče Vlčkové za spoustu práce a času. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ   

pondělí ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vlasty Horňasové.

ZÁVĚR ROKU A SLAVNOST MATKY BOŽÍ   

V pátek (na Silvestra) bude mše svatá v 17:00 h na poděkování za uplynulý rok. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé tiché adoraci do 19:00 h. V sobotu – na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou dvě mše svaté v 7:30 a v 9:00 h.

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen dnes od 14:00 do 16:00 h a ve stejných časech také na Silvestra, na Nový rok, a v neděli 2. a 9. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Pro letošní sbírku, která se (pokud to epidemiologická opatření dovolí) bude konat v sobotu 8. ledna 2022 hledáme koledníky a vedoucí skupinek (nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. prosince 2021 – 2. ledna 2022

 

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Pondělí

27. prosince

14:00

Kostelíček: Za + Vlastu Horňasovou (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Petříkovu a Kostřížovu

Úterý

28. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Fouskovu a Krejčích

Středa

29. prosince

18:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou rodinu

Čtvrtek

30. prosince

7:00

Za + Ludvíka Leška

Pátek

31. prosince

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Sobota

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za živou a + rodinu Mošnerovu,

Slezákovu a Mrkvičkovu

9:00

Za Boží lid

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply