Archive 31.7.2021

Farní ohlášky 1. – 8. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

1. – 8. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí.  Ve středu je památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze; v pátek svátek Proměnění Páně. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit před každou mší svatou. V pátek také navštívím nemocné, zájemce prosím hlaste v sakristii. Před večerní mší svatou adorace a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

Pondělí

2. srpna

18:00

Za + Věru Horáčkovu a Josefa Doležala

Úterý

3. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

4. srpna

18:00

Za zemřelého Jiřího a Jindřišku Šperlovy, + rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

5. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

6. srpna

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

7. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kolhbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

za Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

FARNÍ OHLÁŠKY 25. července – 1. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest tří dětí. V pondělí je památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a spolupatronky našeho kostela, v úterý památka svatého Gorazda a druhů, ve čtvrtek památka svaté Marty a v sobotu památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze.  Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 31. července 2021 si svátost manželství udělí Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě, v ten samý den vstoupí do manželství také Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vzhledem k tomu, že na Slovensko je umožněn vstup pouze pro osoby, které mají ukončené očkování proti Covidu 19 (tzn. 2 týdny po druhé dávce vakcíny), potřebujeme zjistit, jaká situace je mezi přihlášenými účastníky. Kdo má ukončené očkování nebo druhou dávku vakcíny dostane nejpozději do 20. srpna, tak se na Slovensko dostane zcela bez problémů. Kdo není očkovaný nebo do 20. srpna nestihne druhou dávku, tak na Slovensko nebude vpuštěn, jelikož na hranicích probíhají kontroly. Prosíme tedy všechny přihlášené (včetně náhradníků), aby v přihlašovacím archu v sakristii kostela uvedli u svého jména, zda mají (resp. v dané době budou mít) ukončené očkování. Prosíme, abyste se zatím neodhlašovali. V případě, že by byl vysoký počet osob, které nebudou splňovat podmínky vstupu na Slovensko, jelo by se místo Turzovky na jiné hodnotné poutní místo na území ČR.

NÁVŠTĚVA PAPEŽE FRANTIŠKA V ŠAŠTÍNĚ  

Na středu 15. září se připravuje zájezd na mši svatou s papežem Františkem v Šaštíně na Slovensku. Přesný program bude zveřejněn po zveřejnění oficiálního programu papeže. Podmínky účasti jsou stejné jako u pouti na Turzovku (tzn. 2 dávky očkování). Podrobnosti budou zveřejněny na plakátku, případně je můžete získat u Václava Šustra, mail: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. července – 1. srpna 2021

 

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

Pondělí

26. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

27. července

7:00

Za + Františku Frančiakovou a + Mariána Juriša

Středa

28. července

18:00

Za uzdravení

Čtvrtek

29. července

7:00

Za nenarozené děti

Pátek

30. července

18:00

Za + Cyrila a Annu Cáderovy

Sobota

31.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 18. – 25. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svaté Marie Magdaleny, v pátek svátek svaté Brigity.  Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest pěti dětí.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. O týden později v sobotu 31. července uzavřou ve farním kostele manželství Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě. Později v ten samý den vstoupí do manželství Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Pro návrat do Nového Města ze Santiaga do Nového Města na Moravě zbývá posledních 239 kilometrů. Za všechny poutníky bude příští neděli v 9:00 obětována slavnostní poutní mše svatá ke cti svatého Jakuba, apoštola

EXERCICIE LECTIO DIVINA 

Od 9. do 17. srpna 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Exercicie povedou P. Martin Sedloň, OMI, P. František Honíšek, CM a P. Tomasz Kazański, SAC. Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com. Více informací zde www.lectiodivina.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. července 2021

 

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

Pondělí

19. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

20. července

7:00

Za + Vladimíra Tatíčka

Středa

21. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

22. července

7:00

Za + Dr. Jordánovou

Pátek

23. července

18:00

Za Boží pomoc v těžké životní situaci

Sobota

24.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 11. – 18. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý památka svatého Jindřicha, císaře; ve středu bl. Hroznaty, mučedníka; ve čtvrtek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v pátek Panny Marie Karmelské a v sobotu bl. Česlava a svatého Hyacinta. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý váš dar ve sbírce na bohoslovce z minulé neděle. Ta vynesla 74.756,- Kč.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 17. července 2021 hodlají ve farním kostele vstoupit do manželství Michal Trödler původem z Radňovic a Pavlína Tománková původem ze Slavkovic. Další sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte nynější i budoucí novomanžele svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Ve farním putování se vracíme ze Santiaga di Compostella do Nového Města. Na to, abychom se do svátku svatého Jakuba stihli vrátit nám nyní chybí pouhých 1.490 kilometrů (z celkových 6.054 km).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

Rozpis úklidu do konce roku 2021 najdete na nástěnce a na stránkách farnosti.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11.-18. července 2021

 

Neděle

11. července

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Pondělí

12. července

18:00

Úmysl volný

Úterý

13. července

7:00

Za nemocnou osobu

Středa

14. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a celou živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

15. července

7:00

Úmysl volný

Pátek

16. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu

Sobota

17.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVENCE 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte. V pondělí je Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, v úterý památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

SBÍRKA NA POMOC HODONÍNSKU

Mimořádná sbírka z minulé neděle vynesla 201.731,- Kč. Děkujeme za vaši solidaritu a také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Dnešní sbírka (4. 7. 2021) je na bohoslovce. V roce 2020 bylo na tento účel v diecézi vybráno 3.315.162,- Kč. Tato částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde se naši bohoslovci připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na exercicie seminaristů, kterých máme v tomto školním roce devět.

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

V pondělí bude mše svatá ze slavnosti ráno v 8:00, večerní mše svatá nebude.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA  

Prosíme ty z vás, kteří by mohli nabídnout ze své zahrádky kopretiny na výzdobu kostela na příští týden a také všechny zájemce o aranžování květinové výzdoby o prázdninách, aby kontaktovali p. Malou na telefonním čísle 607 991 958.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

FARNÍ TÁBOR CHALOUPKY 

Farnost Žďár nad Sázavou II nabízí poslední volná místa na farním táboře Chaloupky. Tábor je v termínu od pondělí 16. do neděle 22. srpna 2021. Je určen pro děti od 2. – 7. třídy. Místo ubytování je fara na Fryšavě a cena je 1.800,- Kč. Zájemci, kontaktujte prosím paní Vladěnku Veselou prostřednictvím e-mailu veselavladenka@seznam.cz

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. července 2021

 

Neděle

4. července

XIII. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu a Kottovu

Pondělí

5. července

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY A HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY

8:00

 

(Za + Rostislava Pečka)

Úterý

6. července

Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice

7:00

Za + sestru Josefu Cíhovou, duše v očistci

a dary Ducha svatého pro celou rodinu

Středa

7. července

18:00

Za + Růženu Mrázkovou, syna, za dary Ducha svatého pro živou rodinu

Čtvrtek

8. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

9. července

15:00

Za + Metoděje Vítka

(na kostelíčku, pohřební)

18:00

Na úmysl celebranta

Sobota

10.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

11. července

XIV. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz