FARNÍ OHLÁŠKY 1. – 8. ŘÍJNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 1. – 8. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 26.  neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny! V pondělí je památka svatých andělů strážných. Mše svatá v úterý je v latinském jazyce. Ve středu je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka svaté Faustiny Kowalské, panny; v sobotu památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Jasmíny Fabíkové.

ZAČÁTEK VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ   

V pondělí 2. října začíná na základních školách a na gymnáziu výuka náboženství podle rozvrhu.

ZASEDÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 cca bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne o. Miro navštíví nemocné v domácnostech. (Návštěva na DsPS na Žďárské je přesunuta na třetí říjnový týden.) Před páteční večerní mší svatou bude obvyklý program (od 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

GODZONE TOUR 2023

Zveme především (ale nejen!) mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Z farnosti bude vypraven autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zase zpátky domů. Bližší informace a formulář pro přihlášení najdete ZDE.

PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ 2023

V blízké době v naší farnosti po roční pauze opět začne příprava dospělých ke svátosti křtu, tzv. katechumenát. Jestli ve svém okolí víte o lidech zajímajících se o víru anebo přímo o těch, kdo se s vírou již seznámili a mají zájem o přijetí svátosti křtu, odkažte je na otce Mira.

DĚKOVNÉ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH 

Otcové pallotini zvou každou první sobotu měsíce na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích. Nejbližší se bude konat příští sobotu 7. října 2023 od 19:00

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Otcové pallotini rovněž zvou na pouť ke svaté Faustyně do Slavkovic příští neděli 8. října 2023. Mši svaté v 15:00 bude předsedat Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský, který bude mít promluvu také k dětem, proto i je srdečně zveme! Od 14:00 bude také možné přistoupit ke svátosti smíření

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO 27. – 29. 10. 2023  

Z různých důvodů se uvolnilo několik míst. Případní zájemci se ještě můžou hlásit na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. října 2023

 

Neděle

1. října

26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Na poděkování za 90 let života a 62 let společného manželského života

Úterý

3. října

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

4. října

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

5. října

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

6. října

18:00

Za † Dr. Marii Gronátovou a † rodiče

Sobota

7. října

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

8. října

27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána, † rodiče a živou rodinu

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply