Farní ohlášky 31. října – 7. listopadu

Farní ohlášky 31. října – 7. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí. Zároveň si připomínáme posvěcení našeho kostela (přesné datum není známo). Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí. V pondělí je Slavnost Všech svatých, v úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve čtvrtek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h přijmeme do katechumenátu 6 kandidátů.

SBÍRKA MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Ve sbírce určené na misie se minulou neděli vybralo 100.198, – Kč. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

SVÁTOST SMÍŘENÍ K DUŠIČKÁM  

Těm, kdo doposud z jakéhokoliv důvodu nemohli přistoupit ke svátosti smíření k dušičkovým svátkům, budu k dispozici v pondělí 1. listopadu od 16:00 až do večerní mše svaté v 18:00 ve farním kostele.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie je v letošním roce, stejně jako v loňském, možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. – 8. listopadu, ale také kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  

V tento den mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zemřelé. Proto budou v úterý tři mše svaté: ráno v 7:00 hodin ve farním kostele a v 17:00 h a 18:00 h na hřbitovním kostelíčku.

VEČERNÍ MŠE SVATÉ NA KOSTELÍČKU  

Na hřbitovním kostelíčku budou tento týden kromě úterý večerní mše svaté také ve středu a v pátek (v 18:00 h). Ranní mše svaté budou v obvyklých časech ve farním kostele.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. října – 7. listopadu 2021

 

Neděle

31. října

7:30

Za + Adolfa Slezáka, + manželku, oboje rodiče Zdražilovy,

Starých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za všechny, kdo se starali a starají o potřeby kostelů v naší farnosti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. listopadu

18:00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – Za Boží lid

Úterý

2. listopadu

 

PAMÁTKA ZESNULÝCH

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

17:00

KOSTELÍČEK – Za + Ignáce a Cecílii Cáderovy a + děti s rodinami, za + rodinu Trajlinkovu

18:00

KOSTELÍČEK – Za + Cyrila a Annu Cáderovy, + Hanku Cáderovou, za + rodinu Kubíkovu

Středa

3. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK – Za živou a + rodinu Ondráčkovu a Štěpánovu

Čtvrtek

4. listopadu

7:00

Na úmysl celebranta

15:00

KOSTELÍČEK – Pohřební mše svatá

Pátek

5. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK – Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

6. listopadu

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. listopadu

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za ty, co se připravují na křest (katechumeny)

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply