Farní ohlášky 2. – 10. dubna 2023

Farní ohlášky 2. – 10. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Dnešní (2. 4.) křížovou cestu v 15:00 h vedou kostelníci. Na Velký pátek bude křížová cesta ve 13:00 h v Radňovicích. Příští neděli je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Ve nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Úterní mše svatá je v latinském jazyce. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí budou zpovídat 3, v úterý 5 a ve středu 4 kněží, prosím zohledněte tuto skutečnost při výběru dne přistoupení ke svaté zpovědi!

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? 

Žďárské farnosti zvou na pašijovou hru pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“, která se po několikaleté pauze opět uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 20:00 h v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zveme ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Odjezd autobusu v 6:00 h ze zastávky u supermarketu BILLA. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM   

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž po obřadech až do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h. Sbírka u Božího hrobu je určena na pomoc pro Svatou zemi.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

3. dubna

18:00

Za † Petra Barana

Úterý

4. dubna

18:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

5. dubna

18:00

Za † a živou rodinu Pálkovu, Horňasovu a Trödlerovu a duše v očistci

ZELENÝ ČTVRTEK

6. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

7. dubna

13:00

15:00

KŘÍŽOVÁ CESTA V RADŇOVICÍCH

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (OBŘADY)

BÍLÁ SOBOTA

8. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply