FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 11. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určená na spolufinancování nákupu osobních aut pro sociální službu Osobní asistence, kterou na Novoměstsku poskytuje obecně prospěšná společnost Portimo. Po mši svaté zveme do farní kavárny. V pátek je památka svatého Aloise z Gonzagy, řeholníka. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci chval a rozlučky s jáhnem Jiřím, zvlášť Dagmar Trödlerové a spolupracovníkům za přípravu farního časopisu Kunhuta a sbírky Jiřího homilií, Josefovi Dvořákovi a dalším dobrovolníkům za přípravu občerstvení a celého programu a všem přítomným za účast a společenství v modlitbě. Dodatečně bych chtěl poděkovat panu Miloši Trödlerovi za výrobu nových nosidel pro baldachýn na slavnost Božího těla.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 na faře.

SBÍRKA POTRAVIN NA TÁBOR PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Oblastní Charita Žďár nad Sázavou pořádá sbírku potravin na letní tábor pro děti z dětských domovů v Rovečném. Potraviny je možné přinést do Charitní záchranné sítě (na Náměstí Republiky 1485/7, ZR1) a to ve středu 19. června od 15:00 do 18:00 a ve čtvrtek 20. června od 8:00 do 12:00. Hodit se bude např. sůl, olej, cukr, koření, těstoviny, rýže, konzervy, šťávy, trvanlivá mléka, lupínky pro děti, svačiny na výlety (malá pití, sušenky, přesnídávky).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 22. června v 11:00 uzavřou v našem kostele svátostné manželství David Pařil z Nového Města na Moravě a Veronika Šebková z Křídel. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ   

V sobotu 22. června při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 udělí biskup Pavel Konzbul kněžské svěcení jáhnům Milanu Pazderovi, Danielu Martinkovi a Lukáši Janouškovi. Primiční mše svatá Milana Pazdery bude v sobotu 29. června ve 14:30 v Křižanově.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu mají službu paní Librová a Zelená.

LA FESTA 2024   

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. zve příští sobotu 22. června od 13:00 na tradiční křesťanský hudební festival LA FESTA, na kterém vystoupí scholy, sbory a další hudební uskupení (nejen) žďárského děkanství.

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH  

Srdečně zveme na pouť do Radňovic příští neděli 23. června. Mše svatá začína v 10:30 na návsi.

Z důvodu pouti nebude ve farním kostele mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V PETROVICÍCH

Proběhne příští neděli 23. června v 15:00 na návsi. 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. června 2024

Neděle

16. června

11. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

Za † manžele Karla a Růženu Zídkovy

Úterý

18. června

7:00

Za † Josefa Kopečného

Středa

19. června

18:00

Za dar zdraví a Boží ochranu při lékařském zákroku

Čtvrtek

20. června

7:00

Za † Boženu Kuncovou

Pátek

21. června

18:00

Za živou a † rodinu Pálkovu, Trödlerovu, Horňasovu a Stupkovu

Sobota

22. června

7:00

Na poděkování za 5 let kněžství

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

23. června

12. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † pana děkana Jana Daňka

9:00

Za † Taťjanu Yánkovou a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

RADŇOVICE:

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA NÁVSI

(Ve farním kostele svaté Kunhuty mše sv. nebude)

15:00

PETROVICE:

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply