Farní ohlášky 24. září – 1. října 2023

Farní ohlášky 24. září – 1. října 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 25.  neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Novotného z Nové Vsi a Matěje Solaře ze Zubří. V úterý je památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků; ve středu památka svatého Vincence z Paula, kněze; ve čtvrtek slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; v pátek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v sobotu památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Hedviky Svobodové (*1941) z Maršovic.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 k dispozici ZDE.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Ve čtvrtek je státní svátek: Den české státnosti. V den slavnosti bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KROJOVANÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Ve čtvrtek jste rovněž srdečně zváni na Lidovou krojovou pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu. Po přivítání v klášterním kostele v 10:00 vyjde průvod na Zelenou horu. Tam se v 11.00 uskuteční poutní mše svatá za doprovodu dechové hudby. Od 12.00 do 14.30 je připraven folklorní program v areálu poutního místa.

ZASEDÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání novoměstské farní pastorační rady bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře.

Týden nato (ve středu 11. října) proběhne v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností širokého okolí. Setkání začne ve farním kostele svaté Kunhuty v 17:00 pontifikální bohoslužbou, které bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul. Pokračovat bude od 18:00 v kulturáku na Tyršově ulici.

SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 

 Zveme všechny děti, které letos poprvé přistoupili k prvnímu svatému přijímání, na setkání s otcem biskupem Pavlem. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října 2023 od 9:00 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně na Petrově. Pro děti je to skvělá příležitost setkat se s vrstevníky a zažít společenství s těmi, kteří tak jako oni poprvé přistoupili k eucharistii. Autobus z Nového Města pojede v 6:50 od Billy. (Cena dopravy 100,- Kč, svačinu sebou) Přihlašování nejlépe do pondělí 25. září 2023. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Mahela (e-mail: MAHELTomas@seznam.cz, tel. 777 119 136)

LEKTORSKÝ SEMINÁŘ VSTUPŮ DO ŠKOL

V naší farnosti hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni vnášet povědomí o naší víře mezi žáky a studenty našich škol, tedy mezi mladé lidi, kteří mají o křesťanství buď žádnou, povrchní anebo skreslenou představu. Jedná se o projekt VSTUPY DO ŠKOL. Farnost Velké Meziříčí a Katechetické centrum pro dobrovolníky připravili lektorský seminář na téma „Dušičky a Halloween v tradici a kultuře“. Ten se uskuteční v pátek 6. října 2023 od 16:00 do 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí. Vstupy do škol jsou projektem, který je školám poskytován zdarma, má akreditaci MŠMT ČR a zároveň plně respektuje náboženskou neutralitu školy. Bližší informace o projektu získáte a přihlásit se můžete u jáhna Jiřího Dyčky (e-mail: dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. září – 1. října 2023 

 

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. září

7:00

Za všechny lékaře a zdravotníky naší farnosti

14:30

Kostelíček: Za † Hedviku Svobodovou (pohřební)

Středa

27. září

18:00

Za uzdravení složitých vztahů v rodině

Čtvrtek

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Úmysl: Za naši vlast a za Boží lid

Pátek

29. září

18:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci září

Sobota

30. září

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

1. října

26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Na poděkování za 90 let života a 62 let společného manželského života

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply