Farní ohlášky 12. – 19. listopadu 2023

Farní ohlášky 12. – 19. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 32.  neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svaté Anežky České, panny. V úterý 14. listopadu bude v 15:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Křídlové z Jiříkovic (*1954). V pátek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. V pátek dopoledne zároveň navštívím nemocné v domácnostech (místo prvního pátku).  Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové.

KONCERT MLADÝCH TALENTŮ

Naši skvělí varhaníci Vás srdečně zvou na dnešní již tradiční Koncert mladých talentů, kde vystoupí společně s dalšími absolventy novoměstské ZUŠ, kteří se zabývají hudbou profesionálně. Posluchače potěší zvuk houslí (Šárka Blechová), akordeonu (Simona Mojžíšová), klavíru (Magdaléna Sváčková) a varhan (Ondřej Horňas), a to sólově i společně. Koncert začíná v 17:00, tentokrát v „Podpalubí“ Základní umělecké školy Jana Štursy.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI NA ORLOVNĚ

Tento pátek 17. listopadu (v den státního svátku) setkání mimořádně nebude! Jinak jsou všechny maminky s dětmi na pravidelné páteční setkávání vždy od 8:30 i nadále srdečně zvány!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

Jak mnozí víte, paní Malá, která ve farnosti pracovala taktéž jako floristka, z rodinných důvodů ke konci listopadu končí. Proto hledáme dobrovolníky, nejlépe menší skupinky, který by si převzali květinovou výzdobu.

VÝZVA KE SBÍRCE NA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  

Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopad, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet média s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost, a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!                                                                               

+ Vaši čeští a moravští biskupové 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA 1. POLOLETÍ 2024 

Intence je možné zadat osobně ve farní kanceláři a to buď po mši svaté (vyjma nedělí), v úředních hodinách, případně telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

  

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. listopadu

7:00

Za † Marii a Stanislava Starých, živou a †rodinu

15:00

Kostelíček: Za † Marii Křídlovou (pohřební)

Středa

15. listopadu

18:00

Za † Marii, Ludmilu a Josefa Janů a za živou rodinu

Čtvrtek

16. listopadu

7:00

Za † rodiče Kuchtovy a živou a † rodinu

Pátek

17. listopadu

18:00

Den boje za svobodu a demokracii

Za vlast, za svobodu a mír ve světě

Sobota

18. listopadu

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagry

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply