Archive 15.1.2022

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Antonína, opata; v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v pátek památka svaté Anežky, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí (a zároveň nedělí Božího Slova).

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE!!!   

Dnešní XV. Tříkrálový koncert z epidemických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou a to v 17:00 h.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA A SBÍRKA NA BIBLI   

Příští neděle je podle přání papeže Františka nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ   

Od 18. ledna do 25. ledna 2022 se společně s věřícími v České republice zapojíme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2) Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA   

V tomto týdnu se v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna v 18:00 h v kostele Českobratrské církve evangelické na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. Bohoslužbu doprovodí zpěvy z Taizé. Všichni jste srdečně zváni!

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude na faře v úterý v 17:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. ledna 2022

 

Neděle

16. ledna

 

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

19. ledna

18:00

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

20. ledna

7:00

Za + Jaroslava Švandu a + manželku Zdenku

18:00

Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele

Pátek

21. ledna

18:00

Za + bratra Karla a úmysl dárce

Sobota

22. ledna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Silvii

Neděle

23. ledna

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční období. V naší farnosti budou v tento den pokřtěny dvě děti. Příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem koledníkům za jejich nasazení navzdory chladnému počasí. Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace sbírky a také Vám, kteří jste svým přispěním pomohli těm, kteří to potřebují.  

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ   

Ještě stále je možné se do sbírky přispět, Tříkrálová kasička bude dnes i během celého příštího týdne vzadu v kostele u tiskovin. Činnost diecézní charity můžete podpořit také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do dalších kasiček k tomu určených (v Drogerii Teta, v lékárně Dr.Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu, ve Zdravěnce Drahuška, v prodejně COOP pod nemocnicí a v nemocniční lékárně.) Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h. Z epidemiologických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH   

Tento týden opět začíná výuka na 2. stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ    

Bude v pátek po večerní mši svaté (tedy v 18:45 h)

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ledna 2022

 

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných

a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

12. ledna

18:00

Za + rodiče Švandovy a + vnuka Pavla

Čtvrtek

13. ledna

7:00

Za + Miroslava Německého

Pátek

14. ledna

18:00

Za + rodiče Košíkovi a úmysl dárce

Sobota

15. ledna

7:00

Za nemocné, trpící a umírající

Neděle

16. ledna

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně. Příští neděle je Svátek Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. V tento den budou v naší farnosti křty dvou dětí.

MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ OD 1. LEDNA

S platností od 1. ledna 2022 NEBUDOU (s výjimkou slavností a zasvěcených svátků) PONDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ V 18:00 H. Časový harmonogram ostatních bohoslužeb ve farnosti zůstává nezměněný.  

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   

Ve čtvrtek bude mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně v 18:00 h. Ranní mše svatá v 7:00 proto v tento den nebude.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Příští sobotu 8. ledna 2022 proběhne v rámci platných protiepidemických pravidel tradiční Tříkrálová sbírka. I nadále pro ni hledáme koledníky a vedoucí skupinek (tj. děti a dospělé nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Sraz koledníků bude v sobotu v 8:00 h na faře.

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ

Činnost žďárské diecézní charity můžete podpořit bezpečně také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do kasiček k tomu určených. Ty se nacházejí v Drogerii Teta, v lékárně Dr. Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu a ve Zdravěnce Drahuška. Jedna z kasiček je umístněná také v kostele v prostoru pod kůrem (tam, kde bývá k dispozici Katolický týdeník a jiné tiskoviny). V týdnu přibydou další dvě kasičky: v prodejně COOP (pod nemocnicí) a v lékárně v areálu nemocnice. Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům sbírky se uskuteční (dá-li Pán a protiepidemická opatření) v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h ve farním kostele svaté Kunhuty.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. ledna 2022

 

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Úterý

4. ledna

7:00

Za + Františka Malého a + sestry Marii a Jiřinu

Středa

5. ledna

18:00

Za + rodiče Slámovy a + syny Františka a Jiřího

Čtvrtek

6. ledna

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00

Za + Josefa Košíka a + rodiče

Pátek

7. ledna

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, + vnučku, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

8. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě