FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. LISTOPADU 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. LISTOPADU 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové. V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka, v pátek památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; v sobotu památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I   

Zveme všechny mladé lidi z naší farnosti na pravidelné děkanátní spolčo mládeže, které se bude konat v pátek 24. listopadu 2023, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou I. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele svatého Prokopa. Poté bude spolčo pokračovat na faře u svatého Prokopa.

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. V naší farnosti týden modliteb vyvrcholí Adorací za mládež v sobotu 25. listopadu od 18:00 ve farním kostele, na kterou jste všichni srdečně zváni.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KONCERT PRO HOSPIC VYSOČINA  

Příští neděli 26. listopadu se v 17:00 uskuteční v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu Hospice Vysočina. Na varhany zahraje Ondřej Horňas a zpěvem doprovodí Ivanka Zdražilová. Všichni jste srdečně zváni!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

I nadále hledáme posily do skupinky (skupinek) dobrovolníků, které by se podíleli na květinové výzdobě kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. listopadu

  

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. listopadu

7:00

Na úmysl dárce

Středa

22. listopadu

18:00

Za Boží lid

Čtvrtek

23. listopadu

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovi, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

24. listopadu

18:00

Na poděkování za 50 let manželství

Sobota

25. listopadu

7:00

Za † Boženu Popelkovou z Vlachovic, živou a † rodinu Popelkovu a za † Zdeňku Chybovou

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cichovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež

(XXXVIII. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply